Teresa Tkaczyk

Do wielu wspaniałych dzieł zainicjowanych przez Jana Pawła II należy działająca od piętnastu lat Fundacja „Centesimus Annus — Pro Pontifice”, skupiająca przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów, chcących rozwijać i realizować w praktyce idee zawarte w encyklice Centesimus annus. Konkretnym tego wyrazem jest coroczne spotkanie członków fundacji z papieżem, na którym przekazują dar pieniężny, wykorzystywany następnie przez Stolicę Apostolską na pomoc ubogim.

Podczas tegorocznego spotkania, jakie odbyło się w Rzymie 31 maja pod hasłem „Kapitał społeczny i ludzki rozwój”, Benedykt XVI przypomniał, iż w centrum wszelkiej działalności gospodarczej powinien znajdować się zawsze człowiek. Każdy ponosi odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie dóbr ziemskich tak, aby służyły one zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków rodziny ludzkiej. „Ponieważ proces globalizacji obejmuje coraz bardziej dziedziny kultury, ekonomii, finansów i polityki, wielkim wyzwaniem jest dziś «zglobalizowanie» nie tylko interesów gospodarczych i handlowych, ale także oczekiwań solidarności, przy uszanowaniu i dowartościowaniu wkładu każdego członka społeczeństwa” — stwierdził Ojciec Święty. Benedykt XVI zachęcił do wnoszenia wkładu w realizowanie sprawiedliwego światowego porządku ekonomicznego.