Andrzej Dubyk

Słowa rozpoczynające biblijną Księgę Mądrośc