Naśladować Stwórcę. Biblia o gospodarowaniu i przedsiębiorczości (audio)

Wykład prof. Michała Wojciechowskiego na temat biblijnego przesłania odnośnie spraw materialnych.