Zakopane, 2–4 października

„Etyczny marketing” — bez manipulacji, wciskania i akwizycji, które niszczą każdy biznes i każdą relację!
„Etyczny marketing” to techniki, narzędzia i strategie dobrane w taki sposób, aby Twoje działania oraz działania Twojego klienta były dla obydwu stron satysfakcjonujące i budujące długofalową współpracę.

Wiedzę zdobytą na warsztatach zastosujesz do:
— zamiany nieufnych potencjalnych klientów w lojalnych użytkowników Twoich produktów i usług;
— zamiany transakcji niekorzystnych dla Ciebie lu