W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 1 maja br. doszło do symbolicznego i wymownego spotkania przedsiębiorców i robotników, którzy przybyli, by wspólnie się modlić i zastanawiać nad solidarnym wykonywaniem pracy w przedsiębiorstwie. Przedstawiciele Duszpasterstwa Talent po raz pierwszy dołączyli do pielgrzymki, corocznie organizowanej przez NSZZ Solidarność.

30 kwietnia 2007 r. siedmioosobowa grupa przedsiębiorców pod przewodnictwem ks. Grzegorza Piątka udała się na dwudniową pielgrzymkę, której etapami były: Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i Jasna Góra.

Po kilku godzinach jazdy i nawiedzeniu piekarskiej bazyliki grupa dotarła do Lichenia. Wieczorem pielgrzymi wzięli udział najpierw w Mszy Świętej w licheńskiej bazylice, a następnie w Apelu Jasnogórskim. Pierwsze spotkanie z nowo powstałą świątynią wywarło olbrzymie wrażenie.

Następnego dnia rano pielgrzymi mieli okazję do spokojnego zwiedzenia bazyliki w Licheniu oraz otaczających ją licznych budowli. Następnie odjechali do Kalisza, by nawiedzić Sanktuarium Świętego Józefa, Patrona Duszpasterstwa „Talent”. Był to główny cel wyjazdu. Dołączono w tym dniu do XV pielgrzymki robotników, organizowanej corocznie przez NSZZ Solidarność. Wspólna modlitwa przedsiębiorców i robotników podczas Eucharystii sprawowanej przez kaliskiego ordynariusza bp. Stanisława Napierałę była wymownym znakiem, że możliwa i potrzebna jest współpraca tych dwóch środowisk, zbyt często przeciwstawianych sobie. Zresztą, na potrzebę wzajemnego współdziałania robotników i przedsiębiorców zwrócił w homilii uwagę Ksiądz Biskup. Spotkanie w bazylice zostało poprzedzone wykładem pt. „Przedsiębiorstwo jako dobro wspólne”, wygłoszonym przez sercanina ks. prof. Władysława Makowskiego z UKSW w Warszawie.

Do Kalisza oprócz grupy jadącej minibusem dotarło jeszcze indywidualnie kilkunastu przedsiębiorców. Po Mszy Świętej mieli okazję do zwiedzenia bazyliki oraz wspólnego posiłku z robotnikami. O serdeczne przyjęcie pielgrzymów zadbał kustosz kaliskiego sanktuarium ks. prałat Jacek Plota, przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa „Solidarności” p. Jan Mosiński i kaliscy przedsiębiorcy Państwo Michalakowie.

W drodze powrotnej nawiedzono Jasną Górę, gdzie był czas na krótką modlitwę i podziwianie stacji Drogi krzyżowej namalowanych przez Jerzego Dudę Gracza.