Szanowni Państwo!

Pierwszy tegoroczny numer biuletynu możemy rozpocząć od przekazania dwóch bardzo dobrych wiadomości.

Pierwsza dotyczy organizowanych już po raz piąty rekolekcji wielkopostnych dla przedsiębiorców i pracodawców. W Roku Eucharystii poprowadzi je J. Em. kard. Stanisław Nagy, co daje gwarancję dogłębnego poznania papieskiego nauczania na temat eucharystycznej obecności Chrystusa w Kościele.

Druga wiadomość nadeszła z Rzymu, gdzie zapadła decyzja o beatyfikacji ks. Leona Dehona, założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów. Wydarzenie to, które nastąpi 24 kwietnia br. na placu św. Piotra w Wiecznym Mieście, stanowi oficjalne potwierdzenie ze strony Kościoła życiowych dokonań i duchowego przesłania tego sługi Bożego. Poświęcił on swoje życie, by skutki Odkupienia dokonanego przez Jezusa, były widoczne nie tylko w życiu jednostek, ale także całych społeczeństw. Dlatego wszystkie siły oddał budowaniu Królestwa Serca Jezusowego w duszach i społeczeństwie. Nadejścia tego Królestwa usilnie pragnął, angażując się w przemianę losu wykorzystywanych robotników, kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród przedsiębiorców czy sprzeciw wobec totalitarnych tendencji laickich rządów we Francji z przełomu XIX i XX stulecia. To pragnienie przekazał swoim duchowym synom, umieszczając w herbie założonego przez siebie zgromadzenia wezwanie z Modlitwy Pańskiej: „adveniat Regnum Tuum – przyjdź Królestwo Twoje”.

Zapowiedziana beatyfikacja przynosi wielką radość nie tylko księżom sercanom, ale również wszystkim osobom związanym z sercańską duchowością, w tym uczestnikom naszych duszpasterskich spotkań, gdyż do chwały ołtarzy zostanie wyniesiony prekursor duszpasterstwa przedsiębiorców. Należy mieć nadzieję, iż ta uroczystość odnowi przekonanie o towarzyszącej człowiekowi miłości Serca Jezusowego, która jest zdolna przemieniać świat, otwierając go na przyjęcie zbawienia.