Mateusz 25. Droga i cel przedsiębiorcy

Kraków, 18 stycznia 2018

 
Potwierdzenie rejestracji. Dziękujemy za zgłoszenie swojego uczestnictwa, do zobaczenia w Krakowie!
Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara. Prosimy o dokonanie przelewu przed lub po konferencji na konto duszpasterstwa:
09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2C, 30–715 Kraków
Tytułem: Darowizna na cele kultu religijnego 18.01