Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego to dzień dedykowany Bożej miłości. To święto patronalne Zgromadzenia Księży Sercanów, a poniekąd również święto patronalne naszego Duszpasterstwa, które wyrosło pod skrzydłami polskich Sercanów. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy i świętowania, by każdy mógł odczuć rytm Serca Boga, napełnić się Jego miłością i odwzajemnić ją.
Założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Leon Dehon pociągnięty Bożą miłością wiedział, że nie może zatrzymać się tylko na jej osobistej kontemplacji, ale musi zrobić wszystko, aby inni ludzie chcieli odpowiedzieć na nią. Dlatego poświęcił życie na „budowanie królestwa Serca Jezusowego w duszach i społeczeństwie”, przekonany o konieczności ożywiania życia społecznego, politycznego i gospodarczego przez miłość i sprawiedliwość. Wraz z przedsiębiorcą Leonem Harmelem pokazał, że możliwa jest praktyczna realizacja „królestwa Serca Jezusowego”, czego namacalnym dowodem było wzorcowe przedsiębiorstwo Harmela w Val-des-Bois.
Dzieło ks. Dehona i Harmela powinno znaleźć współcześnie kontynuatorów, gdyż świat nadal potrzebuje miłości, której źródłem jest sam Bóg. Z okazji naszego święta życzę otwarcia się na wszystko, co chce nam ofiarować Boża miłość i odwagi w budowaniu cywilizacji miłości.