Andreas Widmer1 podzielił się z czytelnikami świadectwem swojego spotkania z Janem Pawłem II, zawarł je na kartach książki Strażnik świętego Papieża2. Przez dwa lata służył bowiem w Gwardii Szwajcarskiej. Podczas ostatniej, pożegnalnej audiencji, Ojciec Święty skierował do niego słowa mające charakter posłania:

the-pope-and-the-ceo

Tytuł oryginału: The Pope and the CEO

„Idź i nieś światu Chrystusa!”

Słowa te szczególnie zapadły mu w pamięć,

To było coś więcej niż mój plan – dla mnie, jako byłego szwajcarskiego gwardzisty, był to wręcz obowiązek. s. 18

W książce wspomina kolejne etapy swojego życia zawodowego: studia z dziedziny międzynarodowego biznesu oraz pracę w innowacyjnej firmie nowych technologii FTP Software, która zakończyła się jej spektakularnym upadkiem.

Chociaż wiarę odnalazłem bardzo szybko, to jednak o wiele dłużej zajęło mi zrozumienie tego, jak mam żyć moją wiarą w świecie. Przez ponad dziesięć lat zmagałem się z tym, jak mam zintegrować moją osobistą wiarę i moje życie zawodowe. I utrzymywałem te dwie sfery w separacji. Słono za to zapłaciłem – zarówno w dolarach, jak i w walucie o wiele cenniejszej. s. 22

Poszukiwał zatem głębszego sensu podejmowanego wysiłku i ryzyka biznesowego, solidnych fundamentów swojej działalności. W czasie trwania Jubileuszowego Roku 2000 usłyszał, jak Jan Paweł II mówił o „duchowości pracy” i wzywał ludzi do wspólnego budowania społeczeństwa, które szanuje człowieka i jego pracę.

„O wartości człowieka decyduje bardziej to, kim jest, niż to, co posiada”, stwierdził papież. „Wszystko co czyni się w dążeniu do większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa i bardziej ludzkiego ładu społecznego, znaczy więcej niż jakikolwiek postęp na polu techniki”3.

To było dokładnie to, czego poszukiwał. Jak się okazało, usłyszane orędzie papieża zmieniło jego spojrzenie na biznes.

Nie mogłem pozwolić ulecieć tym słowom. Powtarzałem je nieustannie w moich myślach. Za każdym razem zaczynałem bardziej uświadamiać sobie, że to właśnie osoba – każda, jedyna w swoim rodzaju osoba ludzka jest tym, co liczy się w biznesie. Biznes istnieje dla osoby, a nie osoba dla biznesu. Zyski pozwalają biznesowi funkcjonować, ale na tym biznes się nie kończy. Chodzi w nim przede wszystkim o to, żeby pomagać osobie ludzkiej. Jeśli nie jest on dla osoby ludzkiej, dla człowieka, to zasadniczo powinniśmy dać sobie z tym biznesem spokój. s. 31–32

Andreas Widmer podjął wyzwanie i z innej perspektywy spojrzał na swoje życie. Czas spędzony u boku papieża, doświadczenia z biznesu zebrane w różnych firmach i stanowiskach, na nowo odczytane słowa nauczania Jana Pawła II zaczęły mu się układać w jedną całość.

W Janie Pawle II znalazłem prawdziwy wzór zarządzającego, wzór lidera, jakiego od dawna szukałem. Starałem się postępować za jego przykładem, kierując moimi firmami tak, jak on kierował wyznawcami Chrystusa. Nigdy nie udawało mi się to tak znakomicie jak jemu, ale byłem znacznie lepszym zarządzającym niż mógłbym być nie kierując się jego przykładem. Moje firmy również cieszyły się sukcesami odnoszonymi w dłuższej perspektywie. A przede wszystkim moja żona, mój syn i ja sam byliśmy bez miary szczęśliwsi, wiodąc głębsze, bogatsze, bardziej radosne i satysfakcjonujące życie. s. 40

To, czego nauczył się od Jana Pawła II, zawarł w dziewięciu lekcjach na kartach książki Strażnik świętego Papieża.

 • Poznaj samego siebie. Znaczenie powołania.
 • Poznaj Boga. Potęga modlitwy.
 • Rozpoznaj dobro. Etyka i osoba ludzka.
 • Naucz się wybierać dobro. Ćwiczenie wolnej woli.
 • Zobacz, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Paradoks planowania przyszłości i życia chwilą obecną.
 • Poznaj swój zespół. Wartość wspierania talentów.
 • Żyj jak świadek. Świadectwo dobrych czynów.
 • Żyj w równowadze. Zachować umiar we wszystkim.
 • Żyj w oderwaniu. Pokora i ubóstwo.

KUP KSIĄŻKĘ!

straznik-swietego-papieza


1 Andreas Widmer — biogram 

2 Andreas Widmer, Strażnik świętego Papieża, Wydawnictwo AA, Kraków 2013

3 Przemówienie do ludzi pracy z okazji Jubileuszu Roku 2000, 1 maja 2000, nr 3

 


JP2_www_DPIP

Poszczególne tematy będą inspiracją podczas Spotkań z Talentem. Rozpoczynamy program rozwoju osobistego JP2 dla biznesu, zapraszamy na otwarte spotkania w kilkunastu miastach Polski:

 • BIELSKO-BIAŁA: 13 stycznia, 2 marca, 14 kwietnia, 16 czerwca, 29 września, 17 listopada
 • DĘBICA: 20 stycznia, 3 marca, 21 kwietnia, 16 czerwca, 22 września, 24 listopada
 • KRAKÓW: 22 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 14 maja, 18 czerwca, 10 września, 8 października, 12 listopada, 10 grudnia
 • LUBLIN: 13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca, 8 września, 12 października, 10 listopada, 8 grudnia
 • ŁÓDŹ: 13 stycznia, 10 marca, 12 maja, 15 września, 10 listopada
 • OŚWIĘCIM: 14 stycznia, 4 marca, 15 kwietnia, 17 czerwca, 30 września, 18 listopada
 • PIEKARY ŚLĄSKIE: 15 stycznia, 5 marca, 16 kwietnia, 13 czerwca, 17 września, 19 listopada
 • TARNÓW: 19 stycznia, 2 marca, 20 kwietnia, 15 czerwca, 21 września, 23 listopada
 • WARSZAWA: 12 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 14 września, 12 października, 9 listopada, 14 grudnia
 • WROCŁAW: 16 stycznia, 12 lutego, 6 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 18 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia
 • KIELCE: 28 stycznia, 11 lutego, 25 marca, 22 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 30 września, 28 października, 25 listopada, 16 grudnia
 • KLUCZBORK: 15 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 17 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia