Troska o społeczne konsekwencje wiary

W pamiętnym i brzemiennym w skutki dla życia świata i Kościoła roku studenckiej rewolty papież Paweł VI ogłosił Rok Wiary, zamknięty dramatycznym i pełnym treści „Wyznaniem ludu Bożego”, które miało oświetlić życie i decyzje ludzi wierzących. Od roku 1968 minęło sporo czasu i zmieniło się wiele, ale wciąż potrzebujemy światła żywej wiary w skomplikowanej rzeczywistości współczesnego świata i Kościoła. Dlatego z radością trzeba przyjąć decyzję papieża Benedykta XVI o ogłoszeniu kolejnego Roku Wiary (od 11 października br. do 24 listopada 2013 r.). Inicjatywa papieska ma na celu wzmocnić u wiernych poczucie przynależności do Kościoła oraz świadomość „w Kogo wierzę”, „dlaczego wierzę” i „jak mogę wyrazić swoją wiarę”. Efektem refleksji nad wiarą ma być między innymi radosne wyznawanie wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, wzrost wiarygodności ludzi wierzących oraz ich zaangażowanie w nową ewangelizację.

Niepoślednią rolę w głoszeniu odnowionej wiary mogą odegrać przedsiębiorcy. Jeśli będą patrzeć na swoje działania w Bożej perspektywie i będą świadomi obdarowania przez Boga, wejdą na drogę wdzięczności i dawania, kierowani logiką wiary i logiką daru. W ich życiu społeczne konsekwencje osobistej religijnej wiary staną się widoczne, a wiara poparta dziełami bardziej przekonująca.

Symbole Roku Wiary 2012–2013

Wizerunek Chrystusa z sycylijskiej katedry w Cefalù.

Logo przedstawia łódź (symbol Kościoła) na wzburzonych falach. Jej maszt to krzyż podtrzymujący żagle w kształcie trzech liter IHS (symbol Chrystusa). W tle żagli wyobrażono słońce, które w powiązaniu z literami IHS przywodzi na myśl Eucharystię. Tak więc, pomimo trudności, Kościół oparty na wierze w Jezusa Chrystusa, wsparty na krzyżu i umacniany Eucharystią może z nadzieją patrzeć w przyszłość i przemierzać niespokojne morze współczesnego świata.

Informacje na temat inicjatyw związanych z Rokiem Wiary można znaleźć na stronie internetowej www.annusfidei.va