W tegorocznym papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju poświęconym współczesnej pladze niewolnictwa znalazły się wątki, które powinny zainteresować każdego przedsiębiorcę. Na progu kolejnego roku papież Franciszek wskazał na moralny wymiar produkcji dóbr, konsumpcji, zatrudniania pracowników i dystrybucji.

Przedsiębiorstwa, mają bowiem obowiązek zapewniać swoim pracownikom godne warunki pracy i godziwe wynagrodzenie, ale również czuwać nad tym, by formy niewolnictwa i handlu ludźmi nie występowały w łańcuchach dystrybucji.

Papież demaskuje funkcjonującą w wielu regionach strukturalną zależność ludzi ubogich (zwłaszcza migrantów) od pracodawcy, który może ulegać pokusie ich zniewalania i wykorzystania. Wyczula na zjawiska przenoszenia firm i komercjalizacji towarów wyprodukowanych metodą wyzysku pracowników, co jest częstym zjawiskiem umożliwiającym czerpanie zysków z niewolnictwa. Zachęca do wyrwania się z kręgu obojętności i sprawdzania czy nie uczestniczymy jako producenci i konsumenci w popieraniu niegodziwości związanej ze zniewoleniem innych, „gdy stajemy przed wyborem, czy kupić produkty, które – biorąc na zdrowy rozsądek – mogły być wytworzone metodą wyzysku innych osób”. Produkcja i kupno są aktem nie tylko ekonomicznym, ale i moralnym.

Życzmy sobie, aby czekający nas rok był czasem osiągania życia pełnego – w relacji do Boga i bliźnich – oraz umożliwiania takiego życia jak największej liczbie naszych sióstr i braci.

ks. Grzegorz Piątek


ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 48. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

Już nie niewolnicy, lecz bracia

1. Na początku nowego roku, który uznajemy za łaskę i dar Boży dla ludzkości, pragnę skierować do każdego mężczyzny i kobiety, jak również do wszystkich ludów i narodów świata, do szefów państw i rządów, do zwierzchników różnych religii najlepsze życzenia pokoju, którym towarzyszy moja modlitwa, by ustały wojny, konflikty i liczne cierpienia powodowane zarówno p