Pod koniec czerwca 2016 roku w trzyosobowym pokoju w tanim kieleckim motelu toczyła się rozmowa o TALENCIE. Trzech mężczyzn dyskutowało o potrzebach polskich przedsiębiorców i możliwościach ich zaspokojenia. W dyskusji okazało się, że za małą uwagę przykłada się do duchowych środków pomocy i warto pomyśleć o zaproszeniu do wspólnej modlitwy, pamiętając o słowach Jezusa:

Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,19–20).

Etap przygotowań do powołania grupy modlitewnej przerwała odważna decyzja Marka Świeżego, który nie chciał czekać na formalne powołanie nowej inicjatywy. Zaprosił kilka osób do modlitwy w intencjach naszego Duszpasterstwa i 11 lipca zaczęliśmy się regularnie modlić, stopniowo informując o pomyśle i zapraszając do włączenia się w Grupę Modlitewną TALENTU (GMT). Dzisiaj GMT liczy niemal 100 członków, którzy obejmują swoją modlitwą różne intencje naszej ojczyzny, naszych rodzin i Duszpasterstwa. Modlimy się w przekonaniu, że bez duchowego zaplecza nie sprostamy wyzwaniom i nie zbudujemy prawdziwie Bożego dzieła. Jeśli TALENT ma być elementem budowania cywilizacji miłości, jeśli ma pomagać ludziom biznesu w osiągnięciu zbawienia, to musi stawiać na duchowość.
Grupa zawiązała się w liturgiczne święto patrona Europy św. Benedykta. Człowiek ten pokazał, że konieczne jest łączenie modlitwy i pracy (ora et labora). Owocem zaangażowania się w życie duchowe oraz przemianę świata będzie ład i pokój (ordo et pax). Tego życzmy sobie świętując pierwszą rocznicę powstania GMT.
Jednocześnie zapraszamy do włączenia się w grupę. Szczegółowe informacje w zakładce GMT.