Drodzy Przyjaciele,
nasze życzenia świąteczne są wyrazem pamięci, więzi i wdzięczności. Pamięci o spotkaniach i doznanym dobru. Więzi płynącej ze wspólnych doświadczeń i poszukiwań. Wdzięczności za dar obecności i życzliwości. Ich treścią jest ponadto – a raczej przede wszystkim – modlitwa o dar spotkania wcielonej Miłości – Jezusa narodzonego w Betlejem, który przyszedł na świat dla zbawienia każdego z nas. Niech On uczy nas wybierania i okazywania coraz większej miłości, która jest drogą do prawdziwego rozwoju i źródłem radości.
Niech nadchodzący rok będzie czasem wiernego i pokornego poszukiwania i pełnienia woli Bożej. O to się modlimy, prosząc miłosiernego Boga o dar obfitego błogosławieństwa dla rodzin i firm
W imieniu duszpasterzy i animatorów talentowych spotkań
ks. Grzegorz Piątek SCJ