Drodzy Przyjaciele Talentu!

Księża, Animatorzy oraz Uczestnicy spotkań!

Rok 2019 to już dwudziesty rok działalności duszpasterstwa przedsiębiorców. 20 lat temu Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, nie było zamachów na World Trade Center, dopiero co powstały pierwsze supermarkety, do internetu dzwoniło się przez modem, w kieszeniach pojawiały się pierwsze komórki. Nie było znanych nam dzisiaj partii… Jan Paweł II był jeszcze pełen sił i właśnie rozpoczynaliśmy Wielki Jubileusz. Świat był inny, Kościół też. 

Uważam – to moje wewnętrzne przekonanie – że nieco przespaliśmy ważne zmiany społeczne oraz zmiany w religijności Polaków. Dlatego proponuję, żeby rok 2019 był 1) czasem refleksji nad rolą i sposobami pracy Duszpasterstwa Talent. Już teraz pragnę zaprosić 18 maja do Krakowa na konferencję programową. Pokładam w niej głębokie nadzieje, że stanie się ważnym momentem, który nada nam kierunek na kolejne lata. Aby było to możliwe, już niebawem zaproponuję pierwsze tematy do refleksji w formie ankiet, komentarzy, opinii na spotkaniach.

Wielkim bogactwem duszpasterstwa jest spójna wizja duszpasterska oraz konsekwentna jej realizacja przez spotkania lokalne oraz inne formy rekolekcyjne. Pragnę wszystkich zapewnić, że ten obszar zawsze pozostanie priorytetowym. Wiele z przeprowadzonych rozmów utwierdziło mnie w przekonaniu, że musimy znacznie większą uwagę zwrócić na wymiar wspólnotowy. Zatem drugim celem w 2019 roku będzie 2) tworzenie środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców. Uważam, że dobrze służyłoby temu wprowadzenie formalnego członkostwa, choć jego kształt tzn. zarówno zobowiązania jak i korzyści, będą tematem wspólnej refleksji. Otwartość na nowe osoby jest dla nas bardzo ważna, ale też osobom często od lat z nami związanymi, musimy stworzyć duchowy dom, poczucie, że są u siebie.

Od lat jestem pod wrażeniem wiedzy i umiejętności przedsiębiorców związanych z duszpasterstwem. Ale też winię się za to, że przez lata potencjał ten nie był w pełni wykorzystany, chociażby przy tworzeniu materiałów na każdy rok czy konferencji. Z drugiej strony widzę gotowość, pomimo deficytu czasu u wszystkich, aktywności i współdziałania. Stąd ważnym punktem w 2019 roku będzie 3) zaangażowanie świeckich w tworzenie Talentu. W najbliższym czasie przedstawię koncepcję powołania fundacji, prowadzonej przez środowisko Talentu, której celem byłaby edukacja oraz wsparcie przedsiębiorców (konferencje, szkolenia, komunikacja). Wiążę z tym projektem duże nadzieje: aktywizacja świeckich liderów pozwoli na rozszerzenie działalności, zarazem zdjęcie części obowiązków z księży, umożliwi nam skupienie się na działalności rekolekcyjnej, sakramentach oraz indywidualnemu wsparciu np. w kierownictwie duchowym.

Jak wspomniałem w jednym z maili, proszę Was o potrójne wsparcie:

- Wszystkich proszę o modlitwę, abyśmy dobrze odczytali Bożą wolę odnośnie naszej misji.

- Kto czuje taką potrzebę, niech podzieli się swoimi talentami: wiedzą, umiejętnościami, czasem. Każda taka pomoc jest cenna, bo służy budowaniu wspólnoty i zaangażowania.

- Kto może, niech wesprze nas finansowo. Składam serdeczne podziękowania za ofiary złożone na konto bankowe oraz przy okazji spotkań. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do tych, którzy regularnie wspierają to dzieło, czy nawet przeznaczają na to swoją dziesięcinę. Ze względu na bardzo negatywny odbiór finansów Kościoła w przestrzeni medialnej bardziej szczegółowe informacje finansowe przekazywane są co roku na spotkaniach animatorów.

Z pozdrowieniami i Bożym błogosławieństwem

ks. Przemysław Król SCJ