Jak co roku, w październiku, otrzymaliśmy zaproszenie do Zakopanego na „Warsztaty z psychologii komunikacji dla małżeństw”. Tematem tegorocznych spotkań w dniach 21–23 października miał być „Związek między jakością komunikacji a jakością życia w małżeństwie. Podstawowe zasady poprawnej komunikacji”. Prowadzić je miał ks. Jerzy Dzierżanowski z Opola- diecezjalny duszpasterz rodzin w Diecezji Opolskiej.

Jechaliśmy do Zakopanego z obawami, czy te warsztaty są dla nas? Jak się okazało wiele par małżeńskich miało takie same wątpliwości. W warsztatach uczestniczyły małżeństwa z 40-letnim stażem, a także pary z kilkumiesięcznym stażem małżeńskim.

Warsztaty miały charakter ćwiczeń i zadań parateatralnych. I tak w piątek, w czasie I spotkania nastąpiła prezentacja uczestników. Mąż przedstawiał żonę, a żona męża. Od razu wytworzyła się bardzo miła i przyjazna atmosfera mimo dość licznego grona uczestników (30 osób). Ćwiczenia pokazywały nam jak rozmawiamy i co słyszymy w trakcie rozmowy. Prowadzący przy pomocy nowoczesnych środków przekazu pokazał nam schemat komunikacji, który ma bardzo wiele uwarunkowań, takich jak: obawy, potrzeby, uprzedzenia, oczekiwania, wykształcenie, historia życia, środowisko i uzdolnienia. Wskazał przyczyny trudnej komunikacji, złe i dobre doświadczenia życiowe oraz różne oczekiwania nadawcy i odbiorcy. Szczególną rolę odgrywa właściwa komunikacja w rodzinie.

ks. Jerzy Dzierżanowski

Sobotę rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy domowej, ponieważ był to dzień pierwszego liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II. Spotkanie II, w sobotę, poświęcone było komunikacji pośredniej i bezpośredniej. Ksiądz Jerzy z wprawą przedstawił nam elementy komunikatu, w którym ważny jest stosunek mówiącego do rozmówcy oraz stosunek odbiorcy do siebie. Wyróżnił 4 typy słuchaczy i nazwał je: ucho rzeczowe (o czym on mówi?), ucho drażliwe (wszyscy czegoś ode mnie chcą), ucho apelowe (czego ode mnie chcą?) oraz ucho terapeutyczne (wyrażanie uczuć). Następnie powiedział nam, że gdy chcemy się czegoś dowiedzieć to stosujemy: słuchanie informacyjne, szacujące (poprawiające), wspierające (pocieszające), wyostrzone, towarzyskie i estetyczne. Z tych rodzajów słuchania wyłaniają się różne typy słuchaczy. I tak może to być: „Nieobecny Wincenty” (słucha,ale nie słyszy), „Krytyczna Klara (zwraca uwagę na logikę i poprawność), „Ustępliwy Jasio” (przytakuje‑O,tak!), „Aktywny Łukasz” (wtrąca swoje uwagi, zadaje pytania dodatkowe) i „Uważna Anna” (słucha z uwagą rozmówcy). W czasie ćwiczeń uczyliśmy się jakie słowa i wyrażenia mogą pomóc w pozytywnym komunikowaniu się, a jakie przeszkadzają i zakłócają proces komunikacji międzyludzkiej. Prowadzący zachęcał nas do odgrywania różnych ról stosując wiele pomocnych rekwizytów, a także „zmuszając” nas do uczuciowych refleksji nad relacjami w naszych małżeństwach, rodzinach i społecznościach, w których żyjemy.

Uświadomił wielu z nas,że to co przeżyliśmy i to co przeżywamy musimy wciąż na nowo odczytywać.Ćwiczenia prowadzone przez tak wytrawnego Duszpasterza pomogły nam osobno i w parach dostrzec ważne elementy decydujące o jakości więzi. Pozwoliły uświadomić nam wiele emocji, których nie umieliśmy nazwać, a które poprawiają jakość więzi i życia. Bardzo ciekawym odkryciem było poznanie różnych typów zachowań i możliwość odnalezienia się w nich. Ksiądz Jerzy wymienił dwa typy zachowań: typ miękki,kreatywny(gwiazda i cesarz) oraz typ twardy, bierny(pieszczoch i ślimak). Ważnym punktem warsztatów były zajęcia podsumowujące, które uświadomiły nam co można zmieniać a czego zmieniać się nie da. Pokazały także konieczność słownego,jasnego wyrażania potrzeb i życzeń kierowanych do słuchacza.

Pobyt w Zakopanem dał nam także możliwość wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia na łonie pięknej, tatrzańskiej przyrody we dwoje (pogoda jak zwykle dopisała).

Warsztaty zakończyły się niedzielną Mszą św. i wspólnym zdjęciem przed Domem Księży Sercanów. Wspólne posiłki dodatkowo wzmacniały więzi między uczestnikami, którzy dzielili się życiowymi doświadczeniami w kształtowaniu więzi małżeńskich i rodzinnych. Do zobaczenia za rok w Zakopanem.

Z serdecznymi podziękowaniami Maria i Andrzej Oćwiejowie z pięknego Nowego Sącza.

I jeszcze ps. w Zakopanem można było kupić książkę P. Anny Jaworek pt. „Ku Bożej chwale” dedykowaną śp. Małgorzacie Matei z Radzionkowa, zmarłej nagle w tym roku, animatorce Duszpasterstwa. Jest to zbiór rozmów z przedsiębiorczymi katolikami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz przemyśleniami. GORĄCO POLECAM!