Tematem jesiennych warsztatów zorganizowanych przez duszpasterstwo w Zakopanem (8–10.10.2010 r.) była firma rodzinna. Poprowadziła je Anna Jaworek — ekonomistka, dziennikarka, pedagog, od wielu lat zajmująca się consultingiem i szkoleniami.

Warsztaty rozpoczęły się od zrozumienia specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych –połączenia dwóch różnych instytucji (systemów): przedsiębiorstwa i rodziny. Porównane zostały normy rodziny i przedsiębiorstwa. Do dyskusji szczególnie sprowokował problem kryzysu w rozwoju firmy rodzinnej.

Drugi blok tematyczny obejmował zarządzanie w firmie rodzinnej, przede wszystkim w kontekście harmonizacji celów rodziny z celami strategicznymi firmy. Zastanawiano się jak wypracowywać wspólną wizję przyszłości firmy rodzinnej. Uczestnicy dyskutowali także nad tym, w jaki sposób wypracować zrównoważone priorytety w relacjach rodzina-firma.

Kolejna grupa tematów zorientowana była na kulturę organizacyjną firmy rodzinnej: jakie wartości obecne są w dwóch systemach: rodziny i przedsiębiorstwa? Jakie mogą być rodzaje kultur organizacyjnych oraz jak budować tożsamość i wizerunek firmy rodzinnej.

Ostatni blok warsztatowy dotyczył zarządzania kadrami w firmie rodzinnej,  naboru, motywowania i rozwoju pracowników. Na końcu poruszono także problem bardzo istotny dla firm rodzinnych czyli sukcesję, zarówno jeśli chodzi o przekazanie praw własności, jak i kierownictwa nad firmą rodzinną.

Po spotkaniu swoimi refleksjami podzieliła się pani Maria Wawrzyniak-Szczepkowska z Warszawy (4′54″), która prowadzi rodzinną firmę Art-Equipment.