Duchowe zaplecze TALENTU

Autor | Dodano
Kategorie: Aktualności, Duchowość, Modlitwa, slider, Życie duchowe

Dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę powstania Grupy Modlitewnej TALENTU (GMT), która jest nie tylko okazją do wdzięczności Bogu i ludziom, ale również do refleksji nad misją duchowego wspierania przedsiębiorców przez nasze Duszpasterstwo. Dobrze, że znalazła się grupa ponad stu osób – koordynowana przez Marka Świeżego – które rozumieją wagę i moc wspólnej modlitwy. Możemy na nie liczyć i dobrze mieć świadomość wsparcia z ich strony. Warto też przemyśleć możliwość dołączenia do GMT. Informacje o sposobie włączenia się, znajdują się na stronie internetowej TALENTU w zakładce „GMT”.

W tym roku obchodzimy również 15. rocznicę oficjalnego zatwierdzenia „Modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy”, która jest oryginalnym wkładem naszego Duszpasterstwa w duchowe dziedzictwo polskiego Kościoła. Nie było dotąd modlitwy, która w tak szerokim zakresie odnosiłaby się do potrzeb środowiska ludzi zaangażowanych w działalność gospodarczą i która podkreślałaby znaczenie powołania do takiej aktywności w świecie. Chwała Bogu, że możemy sięgać do tekstu, który inspiruje do odważnego współdziałania ze Stwórcą. Modlitwa jest długa, ale można wybierać do codziennego odmawiania tylko jedną z pięciu części. Jest ich pięć, bo modlitwa nawiązuje do klasycznej formy wielbienia Boga. Zaczyna od uznania Bożego działania w świecie i w naszym życiu. Przechodzi do uświadomienia, że zawsze stoimy przed Bogiem, co umożliwia poznanie Go i nas samych. Doświadczenia Bożego działania skłania do dziękczynienia i wyrażenia chęci współpracy. Świadomość naszej słabości i trudnych wyzwań rodzi prośbę o umocnienie i oświecenie przez Ducha Świętego. Całość modlitwy zamyka formuła zawierzenia, potwierdzająca naszą ufność w Boże działanie w naszym życiu.

Pamiętając o świętych obcowaniu, zwracajmy się też z modlitwą do Boga przez wstawiennictwo patronów naszego Duszpasterstwa: św. Józefa i św. Jana Pawła II. Pośrednictwo ich jest sprawdzone przez ludzi szukających rozwiązania trudnych spraw, a ich życie pokazało, iż warto być twórczym i przedsiębiorczym współpracownikiem Pana Boga.

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.