Bóg stał się człowiekiem z miłości do nas, aby podzielić nasz los i dokonać zbawienia. Ten fakt świętujemy podczas Świąt Bożego Narodzenia. Należy on do kategorii spraw, których nie można objąć rozumem. Pozostaje jedynie logika serca, logika miłości, która jest w stanie pojąć to, czego nie pojmie rozum.
Życzę nam wszystkim – ludziom zgromadzonym wokół TALENTU – byśmy od Boga uczyli się hojności i odwagi. Te cnoty umożliwiają wejście w ludzkie sprawy, bycie blisko tych, którzy potrzebują zbawienia i wsparcia w różnych wymiarach życia. Jezus, który narodził się w Betlejem, przyniósł pokój, radość i nadzieję. Wyzwolił nas z beznadziei. Chce, byśmy Go naśladowali. Módlmy się o tę łaskę dla nas i bliskich. Gdy modlitwa zostanie wysłuchana, Bóg będzie rodził się w nas i pośród nas każdego dnia.
Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim naszym poczynaniom w nowym roku. Z wdzięcznością pozdrawiam i zapewniamy o pamięci w modlitwie. Do zobaczenia na spotkaniach TALENTU w 2019 roku. Szczęść Boże!