Często spotykam się z pytaniem dlaczego to właśnie sercanie prowadzą duszpasterstwo przedsiębiorców. Część odpowiedzi będzie można uzyskać na sympozjum „Cywilizacja miłości Serca Jezusa”, organizowanym 25 kwietnia w sercańskim seminarium duchownym w Stadnikach. Prelegenci przybliżą na nim sylwetkę pioniera duszpasterstwa przedsiębiorców założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Leona Dehona oraz kontekst religijny, historyczny i społeczny jego szerokiej działalność apostolskiej na przełomie XIX i XX stulecia. Ponadto przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniach Duszpasterstwa „Talent” podczas dyskusji panelowej pokażą współczesne nam przykłady budowania cywilizacji miłości.
Serdecznie zapraszam do Stadnik

ks. Grzegorz Piątek
koordynator duszpasterstwa

 

Organizatorzy:
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu Najśw. Serca Pana Jezusa
Duszpasterstwo TALENT


 

PROGRAM SYMPOZJUM

(7.00 – jutrznia; 7.20  – Msza święta; 8.00 – śniadanie)

 • 9.00 – Otwarcie sympozjum ks. rektor dr Robert Ptak SCJ
 • 9.15–10.00 – kard. Peter Turkson (przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax)
 • 10.00–10.30 – ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Kult Najśw. Serca Jezusa jako reakcja na Rewolucję francuską 1799
 • 10.30–11.00 – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Zagadnienie kwestii społecznej w kulcie Najśw. Serca Jezusa

11.00–11.30 – przerwa

 • 11.30–12.00 – ks. dr Juan José Arnáiz Ecker SCJ, Kwestia społeczna a kult Najśw. Serca Jezusa w nauczaniu o. L. Dehon
 • 12.00–12.30 – ks. dr Gabriel Pisarek SCJ, Wkład o. L. Dehon w rozwój kultu Najśw. Serca Jezusa
 • 12.30 – Pytania do prelegentów

13.00 – obiad

 • 14.00–14.30 – dr Anna Gąsior, Intronizacja Najśw. Serca Jezusa na tle problematyki społecznej w Polsce  w okresie 20-lecia międzywojennego 
 • 14.30–15.00 – ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ, Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II 

15.00–15.30 – przerwa

 • 15.30–16.00 – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski,  Kult Najśw. Serca Jezusa a polityka dzisiaj
 • 16.00 – Pytania do prelegentów
 • 16.30–17.45 – Dyskusja panelowa „Jak dzisiaj realizować ideę cywilizacji miłości?”
 • Zakończenie sympozjum — ks. prowincjał dr Artur Sanecki SCJ

18.00 – kolacja