Styl życia dzisiejszego świata skłania nas coraz wyraźniej do pytania się o wartości, które my chrześcijanie nazywamy cnotami. Okazuje się, że nie wystarcza ustalenie ceny rzeczom — trzeba jeszcze nadać im wartość. To samo dotyczy człowieka, który w swoim działaniu potrzebuje tego, co wartościowe, czyli cnotliwe. Okazuje się, że bardzo potrzebuje dzisiaj zwłaszcza cnót, o których mówi się w kapitalizmie: zapału, pracowitości, oszczędności, kreatywności itd. Warto zapytać się, czy ten kapitalizm duchowy ma oparcie w Ewangelii i jak Ewangelia go formuje.
ks. prof. dr hab. Janusz KrólikowskiProwadzący: ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Kapłan diecezji tarnowskiej. Od 2014 r. dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII). W latach 1996–2009 wykładał teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a od 1997 r. wykłada teologię dogmatyczną w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. Od 2010 r. wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Konsultor Komisji Nauki i Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.
Informacje dodatkowe:
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją o godz. 18.00, kończą się w niedzielę o godz. 14.00. Ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa.
Koszt uczestnictwa: 350 zł. Podany koszt jest kosztem pełnym, obejmuje uczestnictwo w rekolekcjach, wyżywienie oraz noclegi w pokojach dwuosobowych z łazienkami. Problem finansowy? Prosimy o kontakt.

Podczas rekolekcji zapewniona jest opieka nad dziećmi, koszt uczestnictwa dziecka to 150 zł.
Prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł od osoby na konto:
09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30–715 Kraków


Ramowy program rekolekcji (może ulec drobnym modyfikacjom):

Piątek, 8 marca
od 14.00 Zgłoszenia w recepcji ośrodka
18.00 Kolacja
19.00 Konferencja I, Msza Święta
21.00 Droga Krzyżowa

Sobota, 9 marca
7.30 Jutrznia w kaplicy
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja II
10.00 Adoracja i różaniec (okazja do spowiedzi)
11.00 Kawa lub herbata w jadalni
12.00 Msza Święta
13.00 Obiad
13.30 Czas wolny na osobistą modlitwę, lekturę czy spacer
17.00 Konferencja III
18.30 Kolacja
19.30 Konferencja IV
20.00 Spotkanie dyskusyjne z rekolekcjonistą
Niedziela, 10 marca
7.30 Jutrznia w kaplicy
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja V
10.00 Kawa lub herbata w jadalni
10.30 Konferencja VI
12.00 Msza Święta
13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji


Dlaczego warto przyjechać na rekolekcje wielkopostne?
Zobacz film z Gródka nad Dunajcem 2012