Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił…

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.

 

Program działalności publicznej Pana Jezusa obejmował głoszenie dobrej nowiny o królestwie Bożym, czynienie cudów i modlitwę, długą samotną modlitwę. Cudy działane były dla otaczających Go rzesz. Piotr stanowił zaskakujący wyjątek. Chodził po wodzie, uratowany został z topieli, uzdrowiono mu bliską osobę. To był niejako dodatek do tych wyróżnień, których ten apostoł doznawał ze strony Chrystusa. Po zmartwychwstaniu wyjaśnia powód i cel jednego i drugiego.

A tłumy ciągnęły za Chrystusem urzeczone nową nauką o zbawieniu, a może bardziej tym, że uzdrawiał liczne choroby i wyrzucał czarta.

 

Czytania mszalne na V niedzielę zwykłą w ciągu roku:

Księga Hioba 7,1–4.6–7; Pierwszy List do Koryntian 9,16–19.22–23; Ewangelia według św. Marka 1,29–39.