Marta Karaś

Często zadajemy sobie pytanie, skąd się biorą liderzy? Jak stać się skutecznym liderem? Jak inspirować ludzi?

Lider to osoba, która przewodzi. Siłę i skuteczność lidera się zdobywa. Nic nie jest dane raz na zawsze i prawdziwy lider jest tego świadomy.

Lider swoją siłą wpływu i zdolnościami powoduje, że inni idą za nim nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. On bardziej porywa niż rozkazuje. Dzięki swoim umiejętnościom wyzwala w ludziach większą i lepiej ukierunkowaną energię działania. Lider przede wszystkim posiada umiejętność współżycia z innymi ludźmi, rozumie relacje między nimi, potrafi zainteresować ich swoimi pomysłami i motywować do pracy.

Niewątpliwie bycie liderem to sztuka i kompilacja wrodzonych talentów z&n