Marta Karaś

Często zadajemy sobie pytanie, skąd się biorą liderzy? Jak stać się skutecznym liderem? Jak inspirować ludzi?

Lider to osoba, która przewodzi. Siłę i skuteczność lidera się zdobywa. Nic nie jest dane raz na zawsze i prawdziwy lider jest tego świadomy.

Lider swoją siłą wpływu i zdolnościami powoduje, że inni idą za nim nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. On bardziej porywa niż rozkazuje. Dzięki swoim umiejętnościom wyzwala w ludziach większą i lepiej ukierunkowaną energię działania. Lider przede wszystkim posiada umiejętność współżycia z innymi ludźmi, rozumie relacje między nimi, potrafi zainteresować ich swoimi pomysłami i motywować do pracy.

Niewątpliwie bycie liderem to sztuka i kompilacja wrodzonych talentów z nabytymi cechami, nad którymi można świadomie pracować.

Wielu psychologów zastanawia się i analizuje cechy idealnego lidera. Z wielu podsumowań wyłania się przede wszystkim znajomość siebie, równowaga emocjonalna i samokontrola, wysokie kompetencje interpersonalne, konsekwencja i głębia życia duchowego.

Różne też są style przewodzenia, które może zastosować lider wobec swej grupy:
• niezaangażowany (np. urzędy),
• przyjacielski (np. fundacje, stowarzyszenia),
• demokratyczny (w sytuacjach stabilnych dla firmy),
• autokratyczny (w sytuacjach zagrożenia).

Dobry lider jest elastyczny i dostosowuje styl oraz sposób pracy do swoich naturalnych cech osobowości, sytuacji i okoliczności, mając na uwadze zarówno oczekiwania pracowników, jak i wydajność pracy.

Osobowość lidera możemy określić jako dojrzałą wtedy, gdy umie być otwarty i przekracza utarte schematy. Prawdziwy lider umiejętnie odnajduje się w różnorodnych sytuacjach, nie lękając się niekiedy rezygnowania ze swej pozycji i autorytetu. Wie, że rozwój to pokonywanie lęków i obaw, a trudności towarzyszą często różnym przedsięwzięciom.

Jeśli byśmy się zastanowili nad liderem w kontekście chrześcijaństwa, to wymiar ten tylko pogłębiłby jego charakterystykę. Chrześcijański lider powinien posiadać wrodzone zdolności, jak i chęć udoskonalania umiejętności kierowania ludźmi i podejmowania decyzji, ale również odpowiednią hierarchię wartości. Praca nad sobą, pogłębione życie duchowe i wspieranie rozwoju pracowników winno być dla niego czytelnym świadectwem przykazania miłości, do którego jako chrześcijanie jesteśmy powołani.

Reasumując te krótkie rozważania o liderze i różnych aspektach jego funkcjonowania, zwraca uwagę harmonijność w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i duchowej. W myśl zasady: „Słowa uczą, a przykłady pociągają”, skuteczny lider powinien być wiarygodny i spójny w działaniu. Jako organizator, patron, integrator, doradca i kreator winien wyzwalać w innych motywację, pozytywne emocje, pomagać im odkrywać ich talenty, nie zapominając o nieustannej pracy nad sobą i rozwojowym podejściu do życia.