Ładowanie Wydarzenia

„Przemieniajcie się” (Rz 12, 2)

Wszystko jest darem miłości!

Myślą przewodnią rekolekcji będzie zdanie z Listu do Rzymian 12, 1–2:

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

w kontekście całego Listu św. Pawła do Rzymian, który wpłynął istotnie na myśl i historię Zachodu. To dzieło o szczególnej wielkości, które charakteryzuje się niewyczerpaną głębią duchową i teologiczną. Znajdujemy w nim objaśnienie wiary i szereg zachęt dotyczących życia chrześcijańskiego.

Bóg nie potrzebuje żadnej rzeczy materialnej, chce natomiast, aby człowiek otwierał się na Niego i pozwolił zamieszkiwać Mu w swoim wnętrzu. W ten sposób dokonuje się rzeczywista jego przemiana, która w konsekwencji prowadzi do uświęcenia świata.

Przewodnik duchowy