Ładowanie Wydarzenia

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? (Ps 116,12)”

Wszystko jest darem miłości!

Życie jest darem, darem jest wolność, zdolność do myślenia, twórczej pracy, bycia kochającym i kochanym. Gdy te dary budzą w nas wdzięczność, rodzi się w nas radość. Gdy wydaje się nam jednak, że to coś oczywistego, naturalnego i dlatego „należy się nam”, wpadamy w postawę roszczeniową, stajemy się egocentryczni i nie ma w nas podstaw do radości. Taka postawa prowadzi do śmierci, niszczy życie duchowe bo gubiąc dary, gubimy kontakt z Dawcą. 

Okazywanie wdzięczności ujawnia w nas prawidłową relację do Boga. To On jest tym, który daje za darmo. Jego dary nie są nagrodą za nasze dobre uczynki. On dzieli się z nami z sobą, bo jest pełen miłosierdzia. Jednak łaski z tego zdroju można czerpać tylko jednym naczyniem, a nim jest ufność. 

Rekolekcje wielkopostne to czas odnawiania w sobie dyspozycji do przyjęcia daru, daru zbawienia — łaski danej nam za darmo.
Zapraszam na spotkania z Dawcą

Przedsiębiorcy o rekolekcjach