Ładowanie Wydarzenia

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i … w pracy, w rodzinie, w domu i wszędzie.

Rekolekcje inspirowane nauczaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Choć dla wielu osób bł. Prymas Tysiąclecia wydaje się być postacią z pomnika, to jednak bliższe poznanie jego nauczania sprawi, że odkryjesz iż jest on postacią z chodnika. Tak, bł. Prymas z jednej strony twardo stąpał po ziemi, ale z drugiej strony ufnie patrzył w niebo. Aby to wprowadzić w życie warto podpatrywać Maryję i św. Józefa, w których jak w lustrze odbija się Boże piękno. Nie chodzi tu jednak o kolejny zestaw ćwiczeń duchowych, ale o chodzenie w Bożej obecności, stałą łączność z Bogiem, czyli modlitwę, gdyż jak mówił bł. Prymas Tysiąclecia: „Tylko to co zostało przemodlone można bezpiecznie dać innym”. Kto potrafi to uczynić, ten jest na dobrej ścieżce do pełnienia woli Bożej nie tylko w kościele czy podczas rekolekcji w Gródku nad Dunajcem, ale wszędzie. Świętość jest bowiem dostępna dla wszystkich.

Prowadzący

ks. dr Jerzy Jastrzębski
ks. dr Jerzy Jastrzębski
kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie, Podyplomowe Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki UJ oraz homiletykę na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Studia te zwieńczył obroną pracy doktorskiej poświęconej nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Od ponad 20 lat promuje dorobek kard. St. Wyszyńskiego w Polsce i za granicą poprzez rekolekcje, wykłady, media, płyty i publikacje m.in. ”Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej”, „Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia” oraz „Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia”. Uczestniczył w pracy Komisji Teologiczno-Historycznej Archidiecezji Warszawskiej do spraw beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W 2021 r. ukazała się jego najnowsza książka pt: „Bł. Stefan Wyszyński. Prymas do odkrycia”. Sylwetkę ks. Jastrzębskiego przybliża natomiast Marzena Juraczko w książce pt: ”Szczęśliwa służba. Rozmowy z kapłanami”. Wywiad z ks. Jerzym pokazuje, jak piękne może być kapłaństwo w dzisiejszych czasach. Należy on także do Wspólnoty Emmanuel i wraz z nią prowadzi kurs Katolickiej Nauki Społecznej — „Drogę Zacheusza”.