Nasza misja

DUCHOWOŚĆ

Jesteśmy duszpasterstwem.
Pomagamy przedsiębiorcom
w budowaniu relacji z Chrystusem.
Chcemy, aby każdy „był bogaty przed Bogiem”.

Eucharystia | rekolekcje | modlitwa | spowiedź | kierownictwo duchowe

ETYKA BIZNESU

Wspólnie szukamy odpowiedzi,
na jakich wartościach
opierać działalność gospodarczą.
Pogłębiamy znajomość
katolickiej nauki społecznej.

konferencje | prelekcje | warsztaty | dyskusje | publikacje

WSPÓLNOTA

Tworzymy dla Ciebie miejsce w Kościele.
Dzielimy się wiarą, doświadczeniem,
inspirujemy się wzajemnie.
Budujemy relacje.

spotkania | kontakty | relacje | pielgrzymki | wypoczynek

Propozycje

Duszpasterstwo organizuje dla ludzi biznesu konferencje, rekolekcje, pielgrzymki, warsztaty itp. Podstawową formą pozostają comiesięczne spotkania lokalne (obecnie w 30 miastach Polski) współtworzone przez samych przedsiębiorców oraz lokalnych duszpasterzy diecezjalnych i zakonnych. Spotkania mają charakter formacyjny, w roku 2022 realizowany jest temat biblijny → „Od|nowa od Słowa”.

Dla kogo

Spotkania mają charakter otwarty, adresowane są do przedsiębiorców, menedżerów, osób odpowiedzialnych za pracę innych — szeroko rozumianych „ludzi biznesu”.

Terminy spotkań

Inspiracje, początki

Przedsiębiorcy o nas

Bądź na bieżąco — newsletter, aplikacja, media społecznościowe

TALENT biznes i wiara
TALENT biznes i wiara