Gruzja 

Zapraszamy przedsiębiorców z rodzinami na pielgrzymkę śladami św. Andrzeja Apostoła i patronki Gruzji świętej Nino.