Nowy Sącz / Strzyganiec 

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego na Strzygańcu  Brzezna 146, Chochorowice