Opole 

Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu  ul. Wojciecha Drzymały 1c, Opole