Pismo Święte

Przypowieść o talentach (animowana)

Przypowieść o talentach (animowana)

Autor | Dodano 29 listopada 2012

Tym razem przypowieść o talentach w wersji… animowanej :)

Kategorie: Aktualności, Pismo Święte

Lectio divina, czyli jak rozmawiać z Bogiem (wideo)

Lectio divina, czyli jak rozmawiać z Bogiem (wideo)

Autor | Dodano 14 kwietnia 2012

Zaproszony gość ks. Sławomir Kamiński SCJ pokazał nam, w jaki sposób czytać Pismo Święte. Lectio divina, czyli Boże czytanie to sposób modlitwy inspirowany treściami Świętej Księgi.

Kategorie: Audio/wideo, Modlitwa, Pismo Święte, Życie duchowe

Kryzysy w Księdze Rodzaju (audio)

Kryzysy w Księdze Rodzaju (audio)

Autor | Dodano 14 grudnia 2011

Pierwsze spotkanie on-line duszpasterstwa poświęcone było tematowi kryzysów opisanych w Księdze Rodzaju. Wykład przedstawił biblista ks. dr Krzysztof Napora.

Kategorie: Audio/wideo, Pismo Święte, Życie duchowe

Wierność

Wierność

Autor | Dodano 12 grudnia 2011

„Męża pewnego któż znajdzie?” (Prz 6,20). To pytanie z biblijnej Księgi Przysłów zdaje się dziś brzmieć szczególnie mocno. Wierność bowiem stała się wartością chyba najbardziej kwestionowaną przez współczesną kulturę i związaną z nią wizję człowieka.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Moralność utalentowanego przedsiębiorcy

Moralność utalentowanego przedsiębiorcy

Autor | Dodano

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48). Słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii według św. Łukasza stanowią dla człowieka wierzącego wyzwanie i mobilizują go do jeszcze większego wysiłku, by talenty, które od Boga otrzymał w sposób należyty rozpoznał, a następnie w sposób moralnie godziwy je rozwinął i pomnożył.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Być bogatym przed Bogiem

Być bogatym przed Bogiem

Autor | Dodano

Pismo Święte zawiera wiele wspaniałych wskazań, które mogą ukształtować całe życie człowieka. Wystarczy pomyśleć o podwójnym przykazaniu miłości Boga i bliźniego albo o słowach: „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi” (J 8,32), które bł. Jan Paweł II w rozmowie z francuskim dziennikarzem André Frosardem uznał za swój najważniejszy biblijny drogowskaz i klucz do zrozumienia swoich działań.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców

Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców

Autor | Dodano

Biblia ukazuje pracę jako podstawowe działanie i obowiązek człowieka, współdziałanie w Bożym dziele stworzenia*. Mówi również o handlu i organizacji pracy, wskazuje nadużycia i niebezpieczeństwa, ale nie odrzuca ani nie potępia takiego działania, które – jak każde inne – może być drogą wszechstronnego rozwoju człowieka, także w porządku duchowym.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Błogosławiony bogacz (audio)

Błogosławiony bogacz (audio)

Autor | Dodano 15 marca 2011 komentarze 3

Czy można być bogatym, a jednocześnie błogosławionym?
Podczas rekolekcji wielkopostnych w Gródku nad Dunajcem o. Fabian Błaszkiewicz SJ w żywiołowy sposób obalał mity i wypaczone interpretacje Pisma Świętego, by ukazać, co tak naprawdę Biblia mówi o pieniądzach i zdobywaniu majątku.

Kategorie: Audio/wideo, Kronika wydarzeń, Pismo Święte, rekolekcje

Wdzięczni zarządcy

Wdzięczni zarządcy

Autor | Dodano 14 stycznia 2011

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela. Po raz drugi na łamach „Talentu” pochylamy się nad Biblią – Księgą Życia, by zaczerpnąć wskazówki na temat tego, jak być bogatym przed Bogiem.

Kategorie: 2010 nr 4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.