Życie duchowe

Wdzięczni zarządcy

Wdzięczni zarządcy

Autor | Dodano 14 stycznia 2011

Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela. Po raz drugi na łamach „Talentu” pochylamy się nad Biblią – Księgą Życia, by zaczerpnąć wskazówki na temat tego, jak być bogatym przed Bogiem.

Kategorie: 2010 nr 4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte

Piękno zachętą do pracy

Piękno zachętą do pracy

Autor | Dodano 27 listopada 2010

Na drodze każdego człowieka, wobec jego trudu, zwłaszcza tego związanego z pracą, pojawia się między innymi doświadczenie piękna, piękna zapisanego w naturze i piękna wyrażonego w ludzkich dziełach, zarówno duchowych jak i materialnych… Artykuł znanego polskiego teologa ks. Janusza Królikowskiego.

Kategorie: 2010 nr 3, Biuletyn TALENT, Życie duchowe

Rekolekcje z lectio divina (audio)

Autor | Dodano 17 października 2010

Lectio divina to szczególny sposób lektury i medytacji Pisma Świętego. W Stopnicy po raz pierwszy odbyły się rekolekcje, podczas których uczestnicy modlili się właśnie w ten sposób. Przewodnikiem duchowym był magister nowicjatu ks. Sławomir Kamiński SCJ. Przybyłym na spotkanie przedsiębiorcom sprzyjała atmosfera stopnickiego klasztoru oraz obowiązujące milczenie.

Kategorie: Audio/wideo, Kronika wydarzeń, Pismo Święte, rekolekcje, Życie duchowe

Być bogatym przed Bogiem

Być bogatym przed Bogiem

Autor | Dodano 6 września 2010

Rozważanie do Ewangelii o człowieku bogatym. Ks. Grzegorz Piątek zastanawia się, co oznacza “Być bogatym przed Bogiem”. To hasło będzie nam towarzyszyło przez kilka najbliższych miesięcy.

Kategorie: 2010 nr 3, Pismo Święte, Życie duchowe

Przypowieść o talentach: Biblia i przedsiębiorcy

Przypowieść o talentach: Biblia i przedsiębiorcy

Autor | Dodano 23 kwietnia 2010 komentarzy 25

Przypowieści Chrystusa uczą wiekuistych prawd, jednocześnie jednak udzielają nam niezwykle praktycznych nauk o doczesnych przedsięwzięciach.
Przypowieść o talentach w odniesieniu do świata materialnego jest opowieścią o kapitale, inwestycji, przedsiębiorczości i właściwym używaniu bogactwa i środków gospodarczych. Jest też ona jawnym obaleniem zapatrywań ludzi widzących sprzeczność między prosperowaniem w interesach a przykładnym życiem chrześcijanina.

Kategorie: O duszpasterstwie, Pismo Święte, Życie duchowe

Droga krzyżowa – rozważanie (audio)

Droga krzyżowa – rozważanie (audio)

Autor | Dodano 28 marca 2010 | Jeden komentarz

Rozważanie audio drogi krzyżowej pt. “Być człowiekiem dla człowieka”.

Kategorie: Audio/wideo, Modlitwa, Życie duchowe

Modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy

Modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy

Autor | Dodano 4 maja 2003

Modlitwa przedsiębiorcy i pracodawcy opracowana przez duszpasterstwo. Rozważania do modlitwy opracował ks. Grzegorz Piątek SCJ.

Kategorie: Modlitwa

W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy

Autor | Dodano 3 maja 2003

Boże i Panie mój, Stwórco i Odkupicielu, od którego wszystko pochodzi,
dla którego wszystko żyje i ku któremu wszystko zmierza.

Rozważanie do modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy – część 1.

Kategorie: Modlitwa

Złóż nadzieję w Panu

Autor | Dodano 2 maja 2003

Jestem Twoim dzieckiem.
Rozważanie do modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy – część 2.

Kategorie: Modlitwa

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.