Życie duchowe

Wierność

Wierność

Autor | Dodano 12 grudnia 2011

„Męża pewnego któż znajdzie?” (Prz 6,20). To pytanie z biblijnej Księgi Przysłów zdaje się dziś brzmieć szczególnie mocno. Wierność bowiem stała się wartością chyba najbardziej kwestionowaną przez współczesną kulturę i związaną z nią wizję człowieka.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Moralność utalentowanego przedsiębiorcy

Moralność utalentowanego przedsiębiorcy

Autor | Dodano

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48). Słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii według św. Łukasza stanowią dla człowieka wierzącego wyzwanie i mobilizują go do jeszcze większego wysiłku, by talenty, które od Boga otrzymał w sposób należyty rozpoznał, a następnie w sposób moralnie godziwy je rozwinął i pomnożył.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Być bogatym przed Bogiem

Być bogatym przed Bogiem

Autor | Dodano

Pismo Święte zawiera wiele wspaniałych wskazań, które mogą ukształtować całe życie człowieka. Wystarczy pomyśleć o podwójnym przykazaniu miłości Boga i bliźniego albo o słowach: „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi” (J 8,32), które bł. Jan Paweł II w rozmowie z francuskim dziennikarzem André Frosardem uznał za swój najważniejszy biblijny drogowskaz i klucz do zrozumienia swoich działań.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców

Uświęcenie przez pracę na przykładzie biblijnych przedsiębiorców

Autor | Dodano

Biblia ukazuje pracę jako podstawowe działanie i obowiązek człowieka, współdziałanie w Bożym dziele stworzenia*. Mówi również o handlu i organizacji pracy, wskazuje nadużycia i niebezpieczeństwa, ale nie odrzuca ani nie potępia takiego działania, które – jak każde inne – może być drogą wszechstronnego rozwoju człowieka, także w porządku duchowym.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Pismo Święte, Życie duchowe

Duchowość lidera

Duchowość lidera

Autor | Dodano

Referat wygłoszony 27 października na konferencji pod hasłem „Etyka i duchowość pracodawcy XXI wieku”.

Kategorie: 2011 nr 1-4, Biuletyn TALENT, Dobra książka, Duchowość

Korporacyjna droga krzyżowa

Korporacyjna droga krzyżowa

Autor | Dodano 22 kwietnia 2011

“Stałym elementem opowieści korporacyjnych jest zdanie: tu nic nie można. Jezus na krzyżu też nic nie mógł. Ręce i nogi przybite. Na głowie korona cierniowa. To klasyczny moment życia”. Droga krzyżowa autorstwa ks. Jacka Stryczka opublikowana w “Rzeczpospolitej”.

Kategorie: Aktualności, Modlitwa

Droga krzyżowa (audio)

Droga krzyżowa (audio)

Autor | Dodano 1 kwietnia 2011 | Jeden komentarz

Nabożeństwo drogi krzyżowej, które nagrane zostało podczas rekolekcji wielkopostnych w Gródku nad Dunajcem (11 marca 2011).

Kategorie: Audio/wideo, Modlitwa

Błogosławiony bogacz (audio)

Błogosławiony bogacz (audio)

Autor | Dodano 15 marca 2011 komentarze 3

Czy można być bogatym, a jednocześnie błogosławionym?
Podczas rekolekcji wielkopostnych w Gródku nad Dunajcem o. Fabian Błaszkiewicz SJ w żywiołowy sposób obalał mity i wypaczone interpretacje Pisma Świętego, by ukazać, co tak naprawdę Biblia mówi o pieniądzach i zdobywaniu majątku.

Kategorie: Audio/wideo, Kronika wydarzeń, Pismo Święte, rekolekcje

Męstwo

Męstwo

Autor | Dodano 14 stycznia 2011 komentarze 4

Czym jest męstwo? Na to pytanie odpowiada ks. Dariusz Oko: Jednym z fundamentalnych warunków zarówno udanego życia doczesnego, jak i zbawienia jest mężna postawa życiowa. Dlatego od tysięcy lat zarówno w tradycji filozoficznej, jak i biblijnej oraz chrześcijańskiej męstwo jest zaliczane do cnót najbardziej podstawowych, najważniejszych (obok roztropności, sprawiedliwości i umiarkowania).

Kategorie: 2010 nr 4, Biuletyn TALENT, Życie duchowe

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.