Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne ( J 3,16 )

Drodzy Przyjaciele TALENTU!
Zbliża się dzień Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech ten dzień napełni Was i Wasze Rodziny pokojem i wiarą! Niech będzie dla Was siłą w pokonywaniu wszelkich trudności oraz napełni cierpliwością i pozwoli patrzeć w przyszłość z ufnością, trwając w Waszym powołaniu.
W imieniu księży oraz świeckich współpracowników Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT
Ks. Grzegorz Piątek , ks. Paweł Leszko