recenzja książki Ryszarda Stockiego

Zarządzanie dobrami Ryszarda Stockiego to podręcznik zarządzania dedykowany wszystkim, którzy zaczynają zmianę świata od zmiany siebie. Autor unika wielu uproszczeń, charakterystycznych dla licznie wydawanych obecnie poradników w rodzaju „Jak być jeszcze lepszym menedżerem”. Wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś ma skutecznie zarządzać sobą i powierzonymi mu ludźmi, musi dostrzec złożoność świata i nauczyć się dokonywać wyborów.

Zarządzanie dobramiUnika fachowego żargonu, trzymając się reguły ks. J. Tischnera, że jeżeli czegoś w filozofii nie da się powiedzieć po góralsku, to znaczy, że to jest nieprawda. Całościowy obraz zarządzania opiera na zasadzie, że jedynie harmonia między materialną, psychiczną, społeczną i duchową sferą człowieka daje odpowiedź na najważniejsze ludzkie dylematy.

Jeżeli organizacje mają a być wierne swoim misjom i jeśli mają a spełniać oczekiwania stawiane im przez społeczeństwo, muszą stać się organizacjami zarządzanymi profesjonalnie, wykorzystującymi wszystkie sprawne systemy zarządzania wypracowane w historii, o ile nie zaprzeczają one podstawowym wartościom, jakimi są t dobro i godność człowieka. Muszą nauczyć zbierać i szybko przekazywać informację, konkurować na rynku, reklamować swoją działalność, umiejętnie poszukiwać współpracowników. Tak brzmi główne przesłanie książki.

Ma ona niezwykle praktyczny charakter. Liczne przykłady z życia obrazują przedstawiane zagadnienia. Dołączona do podręcznika „Narzędziownia” na płycie CD, zawiera opisy wszystkich omalże narzędzi niezbędnych do zastosowania w zarządzaniu. Dostępne są one również na stronie internetowej w wersji elektronicznej, gdzie istnieje możliwość wymiany opinii i doświadczeń czytelników.

Gorąco polecam.

Anna Jaworek