XII Pielgrzymka Duszpasterstwa TALENT (audio)

Autor | Dodano
Kategorie: Aktualności, Audio/wideo, slider

Zwieńczenie Roku Jana Pawła II.
Doroczna pielgrzymka przedsiębiorców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Za nami dwunasta pielgrzymka Duszpasterstwa do krakowskich Łagiewnik, która przebiegła pod hasłem „Uczynić z życia arcydzieło sztuki”. We Mszy świętej w bazylice Bożego Miłosierdzia i w spotkaniu w auli Jana Pawła II uczestniczyło niemal 200 osób, które przybyły m.in. z Warszawy, Wrocławia, Bielska-Białej, Radzionkowa, Tarnowa, Dębicy, Katowic, Kielc, Staszowa i oczywiście z Krakowa. Gośćmi specjalnymi pielgrzymki byli metropolita wrocławski abp Józef Kupny i dyrektor programowy warszawskiego Centrum Myśli Jana Pawła II dr Michał Łuczewski.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się od modlitwy w łagiewnickiej bazylice. Pielgrzymów powitał kustosz świątyni ks. prałat Franciszek Ślusarczyk. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył abp J. Kupny, który wygłosił homilię, nawiązującą do tematyki adwentowej i hasła pielgrzymki (zob. nagranie audio). W Eucharystii uczestniczyli ponadto prowincjał księży sercanów ks. Wiesław Święch oraz księża zaangażowani w duszpasterstwo ludzi biznesu. W przeżyciu liturgii pomogły fachowe komentarze liturgisty ks. Stanisława Mieszczaka. Przedsiębiorcy włączyli się w czytania mszalne, modlitwę wiernych i procesję z darami. Rangę pielgrzymki podkreśliła obecność pocztu sztandarowego TALENTU.

Spotkanie w auli poprowadziła Izabela Drobotowicz-Orkisz z teatru Hagiograf, która z maestrią recytowała fragmenty przemówień Jana Pawła II, prezentowała sylwetki występujących osób i zadbała o artystyczną oprawę (muzyka i światło). Zebranych w auli powitał koordynator duszpasterstwa ks. Grzegorz Piątek. Podkreślił, że w mijającym roku TALENT uczcił 10-lecie śmierci św. Jana Pawła II cyklem tematycznych spotkań, odwołujących się do nauczania papieża z Polski, które jest aktualne i może inspirować ludzi biznesu w różnych wymiarach życia. Następnie zabrał głos abp J. Kupny, który m.in. nawiązał do niedawnego spotkania papieża Franciszka z włoskimi przedsiębiorcami chrześcijańskimi. Powiedział wtedy, że mają być współczesnymi misjonarzami, co znacznie poszerza dotychczasowe rozumienie misji wierzących ludzi zaangażowanych w życie gospodarcze. Po metropolicie wrocławskim wystąpił dr Michał Łuczewski z warszawskiego Centrum Myśli Jana Pawła II – instytucji promującej papieskie nauczanie, powołanej przez śp. Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem Warszawy. Gość ze stolicy mówił o wizji przywództwa integralnego osobiście praktykowanej i proponowanej przez Karola Wojtyłę (zob. nagranie audio). Ciekawostką wystąpienia było odwoływanie się do donosów pisanych przez tajnych współpracowników komunistycznej służby bezpieczeństwa, które niejednokrotnie celnie charakteryzowały osobę i poglądy Wojtyły.

Ważną częścią popołudniowego spotkania było wręczenie dorocznych wyróżnień naszego Duszpasterstwa. W kategorii przedsiębiorca polski „Talent” otrzymał Stanisław Przetacznik, właściciel zakładu mechanicznego, który powstał w Dębicy w 1977 r. i zatrudnia obecnie ok. 100 osób. W jego osobie doceniono ludzi prowadzących z powodzeniem polskie firmy, które współpracują z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi w oparciu nowoczesne technologie i własny kapitał. W kategorii duszpasterzy ludzi biznesu przyznano dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymał kapłan diecezji kieleckiej ks. Rafał Dudała, który od dwóch lat współpracuje z Duszpasterstwem TALENT, prowadząc w Kielcach systematyczne spotkania formacyjne. Zwrócono uwagę m.in. na pomysłowość i gorliwość księdza w propagowaniu społecznego nauczania Kościoła wśród polskich przedsiębiorców i studentów. Drugie wyróżnienie w tej kategorii otrzymał sercanin ks. Przemysław Król za nieoceniony wkład w rozwój Duszpasterstwa oraz stworzenie oryginalnego programu rozwoju osobistego dla chrześcijańskich przedsiębiorców w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. W kategorii organizacja wyróżnione zostało Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES z Katowic. W dyplomie, który w imieniu stowarzyszenia odebrał prezes Roman Trzaskalik, podkreślono m.in. troskę tej organizacji o dobro wspólne i tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania polskich przedsiębiorców w oparciu o najlepsze wzorce i najnowocześniejsze technologie. Zwieńczeniem tej części spotkania było wręczenie wyróżnienia metropolicie wrocławskiemu ks. abp. Józefowi Kupnemu za wieloletnie zaangażowanie w formację społeczną studentów, kapłanów i świeckich oraz inspirowanie społecznych inicjatyw Episkopatu Polski. W uzasadnieniu podkreślono wielką rolę Ekscelencji w promowaniu naszego Duszpasterstwa.

W części poświęconej podsumowaniu działalności TALENTU w 2015 roku istotna była nie tyle statystyka dotycząca formy i treści spotkań, ile świadectwa przedstawione przez Ludmiłę Muszyńską z Krakowa i Piotra Kossakowskiego z Warszawy. Pierwsze świadectwo odwoływało się do doświadczeń z comiesięcznych spotkań Duszpasterstwa, a drugie prezentowało rozwój parafialnej grupy przedsiębiorców z Powsina, która uformowała się kilka miesięcy temu.

Plan działania na kolejny rok zarysował ks. Przemysław Król, prezentując schemat i metodologię programu „Reewolucja lidera biznesu. Zmieniaj biznes – zmieniaj świat”. Zwieńczeniem spotkania w auli było wspólne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymowanie zakończyło się obiadem w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.


 


XII Pielgrzymka Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach

“UCZYNIĆ Z ŻYCIA ARCYDZIEŁO SZTUKI”
(św. Jan Paweł II, List do artystów)

6 grudnia 2015


PROGRAM:

10.30 Msza Święta w Bazylice Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego J.E. Ks. Abp. Józefa Kupnego (homilia audio 18’00”)

11.50 Spotkanie w auli Jana Pawła II

    • Wystąpienie Ks. Abp. Józefa Kupnego (audio 17’28”)
    • Wykład dr. Michała Łuczewskiego z Centrum Myśli Jana Pawła II pt. „Przywództwo integralne. Jan Paweł II dla zaawansowanych” (audio – wybrane fragmenty 23’37”)
  • Wręczenie wyróżnień „Talent”
  • Podsumowanie działalności w roku 2015 i świadectwa uczestników
  • Reewolucja lidera. Zmieniaj biznes – zmieniaj świat” – prezentacja programu na 2016 rok
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia
    Prowadzenie: Izabela Drobotowicz-Orkisz

dr Michał Łuczewski
Przywództwo integralne. Jan Paweł II dla zaawansowanych

Karola Wojtyłę tak bardzo podziwiamy, że czasem już nie bardzo wiemy, za co go podziwiamy. Po dziesięciu latach po jego śmierci coraz bardziej widać, że nie zrozumieliśmy jego przesłania. Nie zrozumieliśmy jego życia. Nie zrozumieliśmy jego myśli. I nie zrozumieliśmy, jak jego życie integralnie złączyło się z jego myślą.

Karol Wojtyła wcale nie chciał być podziwiany, chciał jedynie, żebyśmy się nawracali. Był integralnym przywódcą, który chciał, żebyśmy poszli jego śladem.


michal_luczewski-378x381Michał Łuczewski – socjolog, psycholog, metodolog. Dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Redaktor naczelny antydyscyplinarnego pisma „Stan Rzeczy”, członek redakcji „44/Czterdzieści i Cztery”. Wydał m.in.: „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (2012) i „Solidarity Step by Step // Solidarność krok po kroku” (2015).
Więcej o autorze

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.