„Silni wiarą w biznesie” – pod takim hasłem odbyła się XI Pielgrzymka przedsiębiorców i pracodawców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zorganizowana 7 grudnia przez sercańskie Duszpasterstwo TALENT. Wzięło w niej udział kilkaset osób zaangażowanych w biznes, które przybyły m.in. z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Katowic, Bielska-Białej, Tychów, Oświęcimia i Kielc.
Pielgrzymkę rozpoczęła Msza święta w łagiewnickiej bazylice, której przewodniczył bp senior diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan. Podczas kazania zaapelował, by bronić rodziny i Ojczyzny w oparciu o dobrze uformowane sumienie. Na konkretnych przykładach wykazał jak zgubne skutki dla życia społecznego wynikają z wyborów i decyzji podejmowanych przez ludzi, którzy zatracili odniesienie do prawdy i dobra, co może prowadzić do „demokracji bez sumienia”. Przypomniał rolę ojcostwa na przykładzie m.in. Zachariasza, ojca św. Jana Chrzciciela i ojca Karola Wojtyły. „Ojciec musi być nauczycielem wiary dla swych dzieci” – mówił. Eucharystię koncelebrowało kilkunastu kapłanów – w tym prowincjał Księży Sercanów ks. Artur Sanecki. Fachowym wprowadzeniem i komentarzem do liturgii zajął się ks. Stanisław Mieszczak.

Po Mszy św. przedsiębiorcy spotkali się w auli Jana Pawła II przy bazylice. Gośćmi specjalnymi tej części pielgrzymki byli prowincjał ks. Artur Sanecki, prof. dr hab. Michał Wojciechowski i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju prezes Zygmunt Berdychowski. Ksiądz Prowincjał w swoim wystąpieniu nawiązał do 15-letniej historii duszpasterskich spotkań dla ludzi biznesu organizowanych przez Księży Sercanów. Podkreślił, że ta działalność ma swoje korzenie w duchowości i aktywności założyciela Zgromadzenia ks. Leona Dehona, który w II połowie XIX wieku wraz z przemysłowcem Leonem Harmelem starał się o przeciwdziałanie różnym formom złą w ówczesnym społeczeństwie.
Prof. Wojciechowski w wystąpieniu pt. „Naśladować Stwórcę. Gospodarowanie i przedsiębiorczość w Biblii”, przypominał, że „Bóg stworzył ludziom sferę wolności twórczej, z której powinni korzystać”, także w sferze biznesowej, gospodarczej. Cytował teksty biblijne dotyczące zasad gospodarowania, własności, przedsiębiorczości w m.in. Księdze Rodzaju, Księdze Królewskiej czy Księdze Przysłów. Wojciechowski to pierwszy katolik świecki w Polsce, który otrzymał tytuł profesora teologii. Jest uznanym propagatorem idei wolnorynkowych, ekspertem Centrum im. Adama Smitha, obecnie pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Z kolei Zygmunt Berdychowski opowiadał o swoim ubiegłorocznym wejściu na Mount Everest oraz o zdobywaniu swych „prywatnych szczytów”, w czym w znacznym stopniu pomaga mu żona. Zaliczył do nich m.in. trzy duże projekty: Forum Ekonomiczne w Krynicy, Festiwal Biegowy i działalność Fundacji Sądeckiej „Sądecczanin”, która np. przeznaczyła już 4 mln zł na stypendia dla młodzieży. Berdychowski był m.in. działaczem rolniczej „Solidarności”, posłem na Sejm I i III kadencji. Jest założycielem Instytutu Studiów Wschodnich „Forum Ekonomiczne”.
Podczas spotkania w auli była także okazja do przypomnienia 15-letniej działalności Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, prowadzonego przez Polską Prowincję Księży Sercanów. Koordynator Duszpasterstwa ks. Grzegorz Piątek starał się odpowiedzieć na pytanie dlaczego to właśnie polscy sercanie – a nie inne zakony – zajęli się nową specjalistyczną forma duszpasterstwa, jaką jest duszpasterstwo ludzi biznesu. Jej genezy należy szukać w tradycji Zgromadzenia, a zwłaszcza we współpracy trzech „Lwów”: Założyciela Zgromadzenia ks. Leona Dehona, przedsiębiorcy Leona Harmela i papieża Leona XIII. Ta współpraca duchownych i świeckich stanęła również u podstaw współczesnego duszpasterstwa przedsiębiorców zapoczątkowanego w 1999 roku dzięki inicjatywie p. Marka Świeżego.
Podczas podsumowania działalności przypomniano, że tylko w minionym roku zorganizowano ponad sto różnego typu spotkań dla przedsiębiorców i pracodawców. Dzięki „Talentowi” mogli uczestniczyć m.in. w dniach skupienia, rekolekcjach, konferencjach naukowych, warsztatach i pielgrzymkach.
Istotną częścią spotkania w auli było wręczenie wyróżnień „Talent”, które w tym roku przyznano Ewie i Piotrowi Kossakowskim, Janowi Bierówce, Piotrowi Pietrusowi i Zbigniewowi Sobkiewiczowi. Doceniono zaangażowanie tych osób w rozwój Duszpasterstwa w Warszawie, Bielsku-Białej i Wrocławiu oraz ich zaangażowanie w tworzenie dobrych i trwałych dzieł.
Organizatorzy i uczestnicy pielgrzymki wyrażają wdzięczność zarówno gospodarzowi Sanktuarium ks. prałatowi Franciszkowi Ślusarczykowi za serdeczne przyjęcie, jak i gościom specjalnym, którzy włączyli się we wspólną modlitwę i podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Sprawny i profesjonalny przebieg spotkania w auli był możliwy dzięki p. Agnieszce Dziarmadze, która prowadziła spotkanie oraz ks. Przemysławowi Królowi, który przygotował prezentacje komputerowe i zadbał o stronę techniczną wydarzenia.
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.