ks. Grzegorz Piątek 

Szanowni Państwo!

Pozytywne i życzliwe przyjęcie dwóch pierwszych numerów „Talentu” skłania do kontynuowania tej nowej formy kontaktu uczestników sercańskiego duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców.

Cieszymy się, że w trzecim numerze biuletynu możemy zaprezentować odpowiedź watykańskiego Sekretariatu Stanu na list do Ojca Świętego Jana Pawła II wysłany w styczniu br., w którym informowaliśmy o działalności naszego duszpasterstwa oraz prosiliśmy o papieskie błogosławieństwo dla tego dzieła. Nie mogliśmy wtedy przypuszczać, że Ojciec Święty niedługo udzieli nam osobiście tego błogosławieństwa. Nastąpiło to l maja br. w czasie pielgrzymki naszego duszpasterstwa do Rzymu. Obok prezentujemy krótką relację z wyjazdu oraz fotografie dokumentujące spotkanie z naszym Rodakiem na Stolicy Piotrowej. Informacji o działalności duszpasterstwa dopełnia kronika oraz ramowy program spotkań w okresie jesienno-zimowym.

Na część formacyjną „Talentu” składa się natomiast kolejny artykuł dr A. Barcik, mówiący o chrześcijańskich podstawach etyki biznesu, recenzja książki Globalny rynek i jego granice oraz dokument Konferencji Episkopatu Polski na temat integracji europejskiej. Zapoznanie się z oficjalnym stanowiskiem polskich biskupów w tak ważnej i aktualnej dla przedsiębiorców kwestii z pewnością umożliwi podjęcie pogłębionej refleksji i dyskusji, gdyż sprawy przystąpienia bądź nieprzystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie można zignorować czy pominąć.