Dwoje włoskich ekonomistów s. Alessandra Smerilli i Luigino Bruni spotkało się w 16 listopada br. z członkami ruchu Focolare i Duszpasterstwa TALENT w auli krakowskiego Domus Mater. Przedstawili projekt „ekonomii Franciszka” i informacje o przygotowaniach do światowego spotkania młodych przedsiębiorców w Asyżu w marcu 2020 roku.

Goście z Włoch to nie tylko wykładowcy akademiccy specjalizujący się w ekonomii politycznej i promujący ekonomię, która służy rozwojowi człowieka, ale również współpracownicy papieża Franciszka. Na jego prośbę przygotowują spotkanie młodych przedsiębiorców (do 35. roku życia) w Asyżu w marcu przyszłego roku. Przewiduje się udział trzech tysięcy osób, które mają zainicjować proces budowania „ekonomii Franciszka” – projektu, który ma umożliwić dobre życie przyszłym pokoleniom i włączyć w nie jak największą liczbę ludzi, współczesnych „trędowatych”, o których świat zapomina.

Profesor Bruni stwierdził z goryczą, że obecnie łatwo zdobywa się środki finansowe na projekty związane z ochroną klimatu, a coraz trudniej na działania wspierające ubogich. Dlatego tak bardzo potrzebna jest „ekonomia Franciszka”, odwołująca się zarówno do idei Franciszka z Asyżu, jak i papieża Franciszka. Ten pierwszy może nas inspirować do dystansu wobec dóbr materialnych, dokonywania radykalnej zmiany stylów życia, szukania wewnętrznej wolności i troski o ludzi wykluczonych. Projekt ekonomii, o której będzie mowa w Asyżu, nawiązuje również do działań i nauczania papieża Franciszka, krytykującego współczesną sytuację ekonomiczną świata, mówiącego, że w wielu wypadkach „ekonomia zabija”, zamiast służyć ludziom.

Siostra Smerilli i prof. Bruni przedstawili ponadto niezwykle ciekawą formułę przygotowania i przeprowadzenia spotkania. Opiera się ona na słuchaniu i oddaniu inicjatywy młodym. To oni odpowiadają za całość przygotowań, będą gospodarzami i zapraszają gości. Znani naukowcy (w tym nobliści) nie będą wygłaszać referatów, ale poświęcą czas na bezpośrednie rozmowy z młodymi. Podobnie papież Franciszek przybędzie do Asyżu, by słuchać uczestników spotkania. Organizatorzy chcą być otwarci na powiew Ducha Świętego i już na etapie przygotowań odczytują znaki czasu. Celem spotkania jest także budowanie jedności. Z tego względu do miasta św. Franciszka zaproszono przedstawicieli wszystkich wyznań i osoby niewierzące.

Kolejne pokolenia, które pragną żyć w pokoju i dobrobycie oraz zmienić negatywne zjawiska, staną w Asyżu przed szansą wykorzystania dziedzictwa św. Franciszka i współczesnej katolickiej refleksji nad rzeczywistością społeczno-ekonomiczną.
Informacje o spotkaniu: www.francescoeconomy.org