Na kolejnym krakowskim spotkaniu (13 stycznia) ks. Grzegorz Piątek przedstawił cnotę męstwa i jej „przydatność” w biznesie. Po spotkaniu poprosiliśmy jednego z uczestników o kilka zdań komentarza.

Rozmowa z Krzysztofem Tyszeckim z firmy DDD Czystość z Krakowa (7′09″)