W miastach takich jak Nowy Jork, Bruksela, Paryż, Wiedeń, Rzym, Haga czy Nairobi znajdują się siedziby ważnych międzynarodowych organizacji lub ich agend. Na tej mapie ważnych dla świata polityki, gospodarki, sądownictwa i kultury miejsc nie ma Polski. Od 20 lat możemy za to szczycić się ulokowaniem w Krakowie światowego centrum kultu Bożego Miłosierdzia – jedynego takie miejsca na świecie.

  1. Stolica i ośrodek kultu Bożego Miłosierdzia

Podczas pożegnalnego przemówienia na lotnisku w Balicach 19 sierpnia 2002 roku, które jak się okazało było ostatnim w historii papieskich przesłań podczas pielgrzymek do Polski, Jan Paweł II powiedział: „Gratuluję archidiecezji i całej Polsce nowej świątyni, którą dane mi było konsekrować. Jestem przekonany, że łagiewnickie sanktuarium będzie prawdziwą stolicą i prężnym ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Niech światła padające z wieży łagiewnickiej świątyni, które przypominają promienie z obrazu Jezusa Miłosiernego, rzucają duchowy blask na całą Polskę: od Tatr do Bałtyku, od Bugu do Odry, i na cały świat!” Od tego dnia w niezwykle bogatej historii Krakowa rozpoczyna się nowy etap. Z całego świata do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przyjeżdża co roku dwa miliony pielgrzymów z 80–100 krajów. Ich celem nie jest Wawel czy wspaniały krakowski Rynek, ale miejsca związane z życiem św. Faustyny Kowalskiej i kultem Bożego Miłosierdzia.

Dwa dni przed odlotem do Rzymu Jan Paweł II przybył do krakowskich Łagiewnik i poświęcił nową świątynię oraz zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. W homilii odwołał się do przesłania, jakie przekazała św. Faustyna, której Jezus objawił potrzebę uciekania się do Bożego Miłosierdzia, jako jedynego źródła nadziei dla świata w dobie cierpienia, niepokojów i zwątpienia. „Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie! To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła” – powiedział papież. Stwierdził, że w tym miejscu możemy na nowo odkrywać w Jezusie Chrystusie oblicze Boga Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1,3) i wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby zrozumieć, jak bardzo zostaliśmy ukochani przez Boga.

Papież podkreślił również znaczenie Łagiewnik, jako miejsca szczególnie wybranego przez Boga. „Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego «świątynię», to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny. W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować tę nową świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia”. Łagiewnicka świątynia stanie się odtąd centrum głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga, modlitwy, przyjmowania sakramentów i miejscem nawrócenia.

  1. Zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu

W końcowej części homilii Ojciec święty zwrócił uwagę na powszechny wymiar kultu Bożego Miłosierdzia. Cały cierpiący świat zdaje się podnosić wołanie o miłosierdzie. „Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu.” Wszyscy ludzie na ziemi powinni usłyszeć orędzie miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka. Papież modlił się o spełnienie obietnicy Jezusa, że z Łagiewnik ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. św. Faustyna, Dzienniczek, 1732). Żeby tak się stało potrzeba licznych świadków miłosierdzia, którzy przekażą świadectwo swojej wiary i miłości w różnych środowiskach.

W obliczu wielkich duchowych zmagań i potrzeb ludzkości Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu:

„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!”

  1. Sanktuarium TALENTU

Jan Paweł II gorącą pragnął i wierzył, że poświęcona przez niego świątynia „pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga – tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie” (Łagiewniki, homilia, 17.08.2002 r.).

Kierowani takimi właśnie motywami do łagiewnickiego sanktuarium od 2004 roku pielgrzymują przedsiębiorcy i pracodawcy związani z sercańskim Duszpasterstwem TALENT. Po raz pierwszy przybyli, by podziękować za pięć lat duszpasterskich spotkań i pozostali wierni swojemu pielgrzymowaniu do dzisiaj. Podczas dorocznych pielgrzymek organizowanych w pierwszą niedzielę grudnia mają okazję przypomnienia sobie, że praca w firmie – choć niezwykle ważna i potrzebna – nie wyczerpuje w całości sensu ich wysiłku. Praca przyniesie pełny rozwój i szczęście tylko wówczas, gdy będzie rozumiana jako współpraca z Bogiem, który jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4) i pragnie, aby każdy człowiek został zbawiony. Uświadamiają sobie, że firma może być miejscem ewangelizacji i dawania świadectwa o mocy Bożej miłości.

Ważnym celem organizowania pielgrzymek do Łagiewnik jest realizowanie pragnienia Jana Pawła II, aby szerzony był kult Bożego Miłosierdzia. Przedsiębiorcy, jako liderzy lokalnych wspólnot, mogą z wielką skutecznością głosić potrzebę korzystania z owoców zbawienia. Kolejnym celem jest okazanie wdzięczności Bogu za kolejny rok duszpasterskich spotkań i prowadzenie działalności gospodarczej. Po trzecie, każda dobrze przeżyta pielgrzymka, umacnia duchowo uczestników. Dlatego mają okazję do modlitwy, budowania się świadectwem wiary innych i ufnego przylgnięcia do miłosiernego Ojca. Wreszcie, ponieważ w spotkaniach uczestniczą osoby z różnych stron Polski, pielgrzymka daje okazję do wzajemnego poznania się przedsiębiorców, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy na różnych poziomach i utwierdzenia się w przyjętych postawach dzięki świadectwu innych osób.

Przez osiem lat pielgrzymkom przedsiębiorców do Łagiewnik patronował kard. Stanisław Nagy (1921–2013), który rozumiał potrzebę wszechstronnej formacji katolickich przedsiębiorców i wspierał rozwój TALENTU. Pomimo podeszłego wieku i fizycznej słabości odprawiał Msze Święte w zimne grudniowe niedziele w bazylice, głosił kazania i spotykał się z pątnikami w auli. Po jego śmierci pielgrzymujących przedsiębiorców wspierali kard. Franciszek Macharski, bp Kazimierz Ryczan, abp Józef Kupny, bp Jacek Kiciński i bp Jan Zając. We wspólnej modlitwie uczestniczą co roku przełożeni wyżsi Księży Sercanów, kapłani współpracujący z duszpasterstwem TALENT oraz duszpasterze pracujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Obecność przedsiębiorców na pielgrzymkach sprawia, że pasterze Kościoła bardziej dostrzegają specyficzne potrzeby duchowe tej grupy wiernych i coraz lepiej rozumieją, że Kościół może ich skutecznie wesprzeć w realizowaniu swojego powołania.

Ważną częścią dorocznych pielgrzymek są spotkania w auli Jana Pawła II lub w salach w pobliskim Sanktuarium Jana Pawła II. Dają okazję do podsumowania minionego roku pracy duszpasterskiej, przedstawienia planów na przyszłość, podziękowania osobom szczególnie zasłużonym dla TAELNTU oraz wysłuchania prelekcji i świadectw zaproszonych gości. W gronie wykładowców w ciągu ostatnich 18 lat znaleźli się m.in. Anna Barcik, Zygmunt Berdychowski, Małgorzata Duda, ks. Rafał Dudała, Roman Kluska, Michał Łuczewski, Tom Peterson, ks. Stanisław Pyszka, Henryk Siodmok, Andrzej Sionek, Ryszard Stocki, Janusz Szewczak, Roman Trzaskalik, Michał Wojciechowski, ks. Andrzej Zwoliński. Goście pielgrzymek przedstawiali w swoich wystąpieniach bardzo bogatą i różnorodną tematykę, która odnosiła się do bieżących zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców, bądź do tematów naświetlających realizację powołania ludzi wierzących zaangażowanych w biznes. Oto kilka tematów wystąpień: „Jak być miłosiernym pracodawcą?”, „Etyka pracy w przedsiębiorstwach w nauczaniu Jana Pawła II”, „Jak Karol Wojtyła przeszkadza nam w prowadzeniu interesów?”, „Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie”, „Biznes [nie]etyczny czyli o katechizmie dla przedsiębiorców”, „Czy przedsiębiorca może zostać świętym?”, „Przywództwo integralne. Jan Paweł II dla zaawansowanych”.

Doroczne pielgrzymki Duszpasterstwa TALENT do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach są ważną przestrzenią spotkania przedsiębiorców z całego kraju. Pomimo trudnych warunków pogodowych, jakie zwykle panują w grudniu, chcą się spotykać i docierają z odległych nawet stron. Dają świadectwo, że sami potrzebują umocnienia w tym unikatowym miejscu i że chcą być apostołami miłosierdzia. Mają świadomość, że również od nich ma wychodzić iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa.