Jednym z głównych motywów wigilii paschalnej jest światło. Zapalony paschał wnoszony jest do świątyni, a kapłan oznajmia światu, że jest to światło Chrystusa. Via lucis to droga światła — droga apostołów i młodej wspólnoty Kościoła po zmartwychwstaniu Chrystusa, a także każdego wierzącego, który odkrywa moc zmartwychwstania w swoim życiu. Chcemy te nabożeństwo przeżyć w roku pandemii, prosząc, aby Chrystus oświecał nasze drogi.

STACJA I
Jezus powstał z martwych

To mogło być spektakularne wydarzenie, które rzuciłoby wszystkich na kolanach. A jednak jedynym świadkiem zmartwychwstania jest głęboka noc. To co wielkie i ważne, tak często dzieje się w ukryciu. Dziś pozostajemy w naszych domach, nieco wycofani z życia, zatrzymani w biegu, ukryci przed światem — tak, to jest czas dla ciebie, aby w twoim sercu doszło do rzeczy wielkich. Bóg zaskakuje, przekracza ziemskie ramy, łącznie ze śmiercią. Przełamuje także nasze ciasne — choć bardzo logiczne myślenie. Bóg myśli po… Bożemu i zaprasza Ciebie, w swoim świecie na nowo Go rozpoznał.

STACJA II
Uczniowie przybywają do pustego grobu

Miał być na lata, nie dotrwał do lata — tak media napisały o zwolnieniu trenera klubu piłkarskiego. Grób Jezusa — jak każdy grób — miał być na zawsze. A tu takie zaskoczenie — tylko na trzy dni.
A dzieła twoich rąk? Jak często myślisz — moja firma, moje życie, już na zawsze, aż do śmierci. Może racjonalnie dodajesz, że niczego innego robić nie potrafisz.
Pustka ma w sobie nawet coś przerażającego. Boisz się pustki w swoim życiu? Boisz się tego, co będzie w najbliższych miesiącach?
Na razie, przy drugiej stacji, tej pustki nie można jeszcze zrozumieć. Ty też nie zrozumiesz swojej życiowej pustki, dopóki nie spotkasz Jezusa.

STACJA III
Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie

Dlaczego Jezus na pierwsze spotkanie wybrał Marię Magdalenę? Mężczyznom pewnie musiałby długo tłumaczyć, co jak i dlaczego. Pewnie i tak by myśleli po swojemu — jak Tomasz, którego jeszcze spotkamy podczas naszej wędrówki. A kobieta — nastawion