Niezwykle ważnym osiągnięciem konferencji zorganizowanej w Tarnowie Podgórnym 29 i 30 marca br. przez poznański oddział Duszpasterstwa TALENT było dookreślenie tożsamości katolickiego przedsiębiorcy. Pomogli w tym opiekun poznańskiego TALENTU ks. Rafał Ostrowski i przedsiębiorca z Gdowa Marek Świeży.
Ksiądz Ostrowski przypomniał, że wiara domaga się od przedsiębiorcy realizacji swojego powołania we współpracy z Bogiem i uznania Jego panowania nad całym naszym życiem. Dlatego zaproponował system tożsamości oparty o pięć elementów. Pierwszym jest odkrycie Boga w Kościele i korzystanie z duchowego bogactwa sakramentów, Słowa Bożego i modlitwy. Drugim dbanie o jedność w rodzinie, będącej źródłem i szkołą życia. Konieczne jest zaplanowanie czasu dla bliskich i wspólna modlitwa. Trzeci element to budowanie firmy jako wspólnoty osób i rozpoznanie przez przedsiębiorcę, czego Bóg chce od firmy i jak realizować jej misję w konkretnych warunkach. Następny element wiąże się z budowaniem więzi z innymi przedsiębiorcami w oparciu o miłość, która jest antidotum na zazdrość, nienawiść, niezdrową rywalizację czy lęki o przyszłość. Ostatnia część zaproponowanego systemu dotyczy hojności oraz troski o lokalną społeczność i środowisko, w którym żyjemy. Firma prowadząc swoją działalność pomaga lokalnie, w tym miejscu, w którym żyją bliscy współpracowników.
Równie interesujące okazały się przemyślenia M. Świeżego, który od wielu lat praktykuje lekturę Pisma Świętego, odmawia modlitwę przedsiębiorcy i co miesiąc uczestniczy z pracownikami w Mszy Świętej w intencji jego firmy. Nazwał ten zestaw działań „3‑pakiem katolickiego przedsiębiorcy”. Lektura jednego rozdziału Pisma Świętego powinna być codzienna, gdyż Słowo Boże ma być powszednim chlebem karmiącym naszego ducha i umysł. Modlitwę przedsiębiorcy, powstałą w środowisku TALENTU, zaproponował do odmawiania raz w tygodniu (jej tekst znajduje się na www.DuszpasterstwoTalent.pl). Modlitwa ta przypomina o wielkości powołania katolickiego przedsiębiorcy, który ma być wiernym zarządcą i współpracownikiem Boga Stwórcy. Comiesięczna Eucharystia (np. w miesięcznicę powstania firmy) stanowi zwieńczenie duchowej pracy przedsiębiorcy, daje okazję do zawierzenia Bogu przyszłości i dania świadectwa wiary wobec pracowników.
Oby przesłanie IV Konferencji „Bóg – Rodzina – Firma – Hojność” dotarło do jak największej liczby katolików zaangażowanych w biznes.