TALENT znaczy więcej

Autor | Dodano
Kategorie: Aktualności, Media o nas

Niedziela Niedziela, edycja kielecka, nr 2 (623) z dn. 11 stycznia 2015


W Kielcach Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” ma się dobrze. Raz w miesiącu odbywają się spotkania przy Duszpasterstwie Akademickim DA Wesoła 54 pod kierunkiem ks. dr. Rafała Dudały – jest wspólna Msza św., dyskusja na wybrany temat, trochę integracji, trochę pogawędki grupy osób, dla których wiara i etyka chrześcijańska, a może po prostu – Dekalog, stanowią niewzruszoną podstawę w działalności biznesowej. Grupa kieleckich członków duszpasterstwa uczestniczyła, wraz z księdzem moderatorem, w ogólnopolskiej pielgrzymce do Łagiewnik, zaproponowanej i zorganizowanej tradycyjnie u progu nowego roku liturgicznego. Przewodniczył jej bp senior Kazimierz Ryczan.

Sumienie przedsiębiorcy

Eucharystię w sanktuarium Miłosierdzia Bożego koncelebrowało kilkunastu kapłanów – kapelanów diecezjalnych oddziałów „Talentu” oraz prowadzących go księży sercanów.– Bądźcie ludźmi sumienia, brońcie daru rodziny – apelował w homilii bp Ryczan. Przypomniał rolę ojcostwa na przykładzie m.in. Zachariasza i ojca Karola Wojtyły. – Ojciec musi być nauczycielem wiary dla swych dzieci – mówił. Cytował także słowa św. Jana Pawła II, wyjaśniające, co znaczy być człowiekiem sumienia. Podkreślał uniwersalność daru rodziny, przestrzegał przed społeczną obojętnością wobec tendencji jej rozpadu i spraw ojczyzny i przed „demokracją bez sumienia”.

Z wiarą w biznesie

Po Mszy św. przedsiębiorcy spotkali się na konferencji pt. „Silni wiarą w biznesie”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Michał Wojciechowski i były poseł na Sejm, prezes Zygmunt Berdychowski.

Prof. Wojciechowski w wystąpieniu pt. „Naśladować Stwórcę. Gospodarowanie i przedsiębiorczość w Biblii”, zauważył m.in., że „Bóg stworzył ludziom sferę wolności twórczej, z której powinni korzystać”, także w sferze biznesowej, gospodarczej. Cytował teksty biblijne dotyczące zasad gospodarowania, własności, przedsiębiorczości w m.in. Księdze Rodzaju, Księdze Królewskiej czy Księdze Przysłów.

Wojciechowski to pierwszy katolik świecki w Polsce, który otrzymał tytuł profesora teologii. Profesor jest uznanym propagatorem idei wolnorynkowych, ekspertem Centrum im. Adama Smitha, obecnie pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się biblistyką, patrystyką, apokryfami i światem starożytnym epoki Nowego Testamentu.

Z kolei Zygmunt Berdychowski opowiadał o wejściu na Mount Everest – w sensie dosłownym, jako uczestnik ekspedycji i zdobywca szczytu, oraz o realizacji swych „prywatnych szczytów”. Zaliczył do nich m.in. trzy duże projekty: Forum Ekonomiczne w Krynicy, Festiwal Biegowy i działalność Fundacji Sądeckiej „Sądecczanin”, która np. przeznaczyła już 4 mln zł na stypendia dla młodzieży.

Berdychowski był działaczem rolniczej „Solidarności”, posłem na Sejm I i III kadencji. Jest założycielem Instytutu Studiów Wschodnich „Forum Ekonomiczne”.

Podczas spotkania była także okazja do przypomnienia 15-letniej działalności Dusz-pasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, prowadzonego od początku przez Krakowską Prowincję Księży Sercanów.

Przypomniano 11 adwentowych spotkań w Łagiewnikach, doroczne rekolekcje wielkopostne, organizowane już w 10 diecezjach dni skupienia, ponadto warsztaty, szkolenia, liczne publikacje, współpracę z ośrodkami akademickimi. Ks. Grzegorz Piątek – moderator „Talentu” i jego współtwórca, przedstawił także historyczną genezę duszpasterstwa, odwołując się do postaci „trzech Lwów”: ks. Leona Dehona, papieża Leona XIII i Leona Harmela.

Szacuje się, że „Talent” gromadzi i obejmuje opieką duszpasterską ok. tysiąca przedstawi-cieli małego i średniego biznesu w całej Polsce.

Kieleckie spotkania

Zyskały nową, diecezjalną formułę, gdy we wrześniu tego roku bp Kazimierz Ryczan powołał diecezjalny oddział dusz-pasterstwa i odpowiedzialnym zań uczynił ks. dr. Rafała Dudałę. Spotkania odbywają się regularnie raz w miesiącu w DA Wesoła 54 (w ostatnie środy miesiąca o godz. 18), zawsze poprzedza je Msza św. w kościele akademickim. Gromadzą od 25 do 50 osób i wciąż zjawiają się na nich nowi przedsiębiorcy, reprezentujący różne sfery małego i średniego biznesu. Problematyka spotkań dotyczy nauki społecznej Kościoła. I tak na ostatnim spotkaniu grudniowym skupiono się nad ideologią środka, oscylującą pomiędzy personalizmem a solidaryzmem i trzema zasadami: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności. W styczniu – spotkanie opłatkowe, a w lutym inspiracją dla formacji i dyskusji będzie pewna książka – niezwykłe świadectwo życia obok św. Jana Pawła II, które przełożyło się na misję realizowaną w biznesie, i to w wydaniu amerykańskim. Warto przyjść, warto posłuchać.

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.