Czas modlitwy i zadumy, poszukiwania Boga.

Biznesmeni Pana Boga

Najnowszy numer prestiżowego magazynu „Businessman.pl” zawiera artykuł Anny Dąb-Kostrzewskiej zatytułowany „Biznesmeni Pana Boga”. Autorka prezentuje w nim zaangażowanie Kościoła katolickiego w kształtowanie postaw ludzi biznesu. Docenia, że Kościół dostrzegł duchowe potrzeby biznesmenów, zarówno tych prowadzących małe firmy, jak i tych odpowiadających za wielkie przedsięwzięcia gospodarcze. Duża część teksu została poświęcona Duszpasterstwu „Talent”, które wydaje się być jedną z ważniejszych inicjatyw duszpasterskich polskiego Kościoła służących przedsiębiorcom i pracodawcom. Cennym uzupełnieniem artykułu są wypisy z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, oraz papieskich encyklik popierające przedsiębiorczość i potwierdzające godziwość zysku.

Biznesmeni Pana Boga