Po raz drugi przekazujemy Państwu biuletyn duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców prowadzonego przez Księży Sercanów. Ta forma naszego kontaktu jest bardzo cenna. Dzięki niej docieramy do wszystkich uczestników naszych spotkań, a ponadto możemy propagować je w środowisku polskich przedsiębiorców.
Na rok 2002 zaplanowaliśmy dni skupienia w czterech ośrodkach. Odbyły się już przewidziane na I kwartał spotkania w Krakowie, Ludźmierzu, Koszycach Małych i Pogrzebieniu. Ponadto przeprowadziliśmy rekolekcje wielkopostne w Stadnikach, które poprowadził o. prof. Jan A. Kłoczowski OP. Na ich zakończenie przybył ks. bp Kazimierz Nycz, który swoim słowem i modlitwą zachęcał nas do wiernego wypełniania powołania przedsiębiorcy pomimo wielu przeciwności.
W tym numerze biuletynu prezentujemy pierwszy z cyklu artykułów na temat etyki biznesu, dyscypliny wiedzy, która się obecnie w Polsce rozwija i pragnie wpływać na porządkowanie życia gospodarczego; barwny reportaż z wrześniowego spotkania w Koszycach; refleksje pana J. Kulety, które zrodziły się na kanwie nauk wysłuchanych w czasie stadnickich rekolekcji, a także recenzję książki Klemensa Aleksandryjskiego pt. Który człowiek bogaty może być zbawiany? oraz informacje na temat działalności naszego duszpasterstwa.
Mamy nadzieję, że drugi numer biuletynu pomoże Państwu w odpowiedzialnej realizacji powołania i pomnażaniu talentów otrzymanych od Pana Boga.