W pewnej firmie dwa zespoły sprzedażowe silnie konkurowały ze sobą. Ba, była to zaciekła rywalizacja, walka na noże. Skąd taka zawziętość wśród ludzi bądź, co bądź z jednej firmy?

Do niedawna wszyscy sprzedawcy tworzyli jeden zgrany zespół, którym bezpośrednio kierował dyrektor ds. sprzedaży. Jednak szybki rozwój firmy, ekspansja terytorialna na kilka sąsiednich województw była przyczyną wyodrębnienia dwóch zespołów obsługujących dwa odrębne obszary Polski. Spośród sprzedawców wyłoniono kierowników. Zostali nimi Piotr i Wojciech. Każdy z nich odpowiadał za wyniki sprzedaży w jednym z obszarów i kierował sześcioosobowym zespołem pracowników.

Piotr był z natury optymistą