W cyklu Spotkań z Talentem kierujemy uwagę ku praktyce zarządzania. Prowadzenie firmy i podejmowanie różnorodnych inicjatyw wiąże się z podejmowaniem wielu decyzji, z których każda jest dobra lub zła, nie tylko w sensie finansowym, ale też i moralnym. Choć model zarządzania przez wartości na trwałe wpisał się we współczesną teorię zarządzania, my chcemy pójść o krok dalej. Na konkretne dylematy spojrzymy z perspektywy wiary, odwołując się także do doświadczenia zgromadzonych na spotkaniach przedsiębiorców. Dzięki temu będziemy poznawać i pogłębiać efektywne zarządzanie przez wiarę, stając się jednocześnie bogatymi przed Bogiem.
Na każdym spotkaniu zostanie przedstawiony szczegółowy temat, który będzie zawierał spojrzenie biblijne, odniesienie do katolickiej nauki społecznej, a także do codziennych doświadczeń przedsiębiorców. Ważnym elementem spotkania jest dyskusja uczestników, której celem jest wymiana doświadczeń i wzajemne wzbogacanie się swoją wiedzą.
Informacje na temat spotkań na stronie Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii.