O Janie Pawle II z ks. kard. Stanisławem Nagy’m SCJ rozmawia ks. Przemysław Król

Gdy dziś, z perspektywy trzydziestu lat od wyboru Jana Pawła II, patrzymy na jego ponty-fikat, widzimy, że konsekwentnie przygotowywał nas do wolności. Czy nie będzie naduży-ciem stwierdzenie, że dotyczyło to także wolności gospodarczej?

Niewątpliwie Ojciec Święty, jeszcze jako kardynał krakowski i profesor KUL, był wielkim zwo-lennikiem i szermierzem wolności. Wolność w jego ujęciu antropologicznym stanowiła istotny element człowieczeństwa. Odmówienie czy ograniczanie wolności zawsze jest godzeniem w