– Wszystko zaczyna się w sercu człowieka. Jeśli osoba prowadząca firmę jest zainteresowana nauczaniem Kościoła, reszta się uda – mówi J.–Robert Ouimet.

J.-Robert Ouimet urodził się w 1934 roku w Montrealu, w rodzinie bogatego przemysłowca. Studiował na HEC w Montrealu, gdzie ukończył wydział ekonomii w 1956 roku. Trzy lata później uzyskał licencjat nauk ekonomicznych i społecznych na uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) a w 1961 roku dyplom MBA na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W 1965 roku przejął od swego ojca znane przedsiębiorstwo z branży spożywczej Ouimet-Cordon Bleu i w tym samym roku zawarł związek małżeński z Miriam, z którą będzie miał czworo dzieci. Jego dylematem życiowym staje się próba znalezienia odpowiedzi na słowa Jezusa z ewangelicznej przypowieści o bogatym młodzieńcu. Robert Ouimet spotyka się w 1983 roku z Matką Teresą z Kalkuty, zastanawiając się nad koniecznością rozdania bogactw. Ona jednak przekonała go, że posiadane dobra materialne zostały mu tylko powierzone, jak ewangeliczne talenty, i powinien nimi jak najlepiej zarządzać.Od tej pory J.-Robert Ouimet wprowadza w życie swojego przedsiębiorstwa zasady społecznej nauki Kościoła, tak organizując system pracy i zarządzania, aby na pierwszym miejscu postawić dbałość o godność osoby ludzkiej i troskę o jej osobiste szczęście, nie zapominając także przy tym o konieczności przetrwania firmy w warunkach konkurencji rynkowej.

Swoje doświadczenia przenosi do rozprawy doktorskiej, którą obroni na Uniwersytecie we Fryburgu. Po latach przekazuje przedsiębiorstwo swojemu synowi, zajmując się cały czas prowadzeniem fundacji A Dieu va oraz wygłaszając liczne wykłady i konferencje na wielu uniwersytetach i w wielu organizacjach na całym świecie na temat zarządzania przedsiębiorstwami w myśl wartości chrześcijańskich. J.-Robert Ouimet jest autorem książki „WSZYSTKO ZOSTAŁO WAM POWIERZONE”

„Boski biznes” — opowiada J.-Robert Ouimet (wideo)