Ze względu na duże zainteresowanie rekolekcjami wielkopostnymi duszpasterstwo zorganizowało w Kazimierzu drugą serię. Odbyła się ona w dniach 20–22 marca 2009, przyjechało 30 osób, m. in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Tarnowa, Dębicy, Mielca i Lublina.

Rekolekcje poprowadził ks. Ryszard Krupa SCJ, który był 10 lat temu przy powstawaniu duszpasterstwa, a teraz organizuje spotkania w Lublinie. W rozważaniach rekolekcyjnych powrócił on do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, którą w tym roku wspominamy (temat rekolekcji: „Musicie być mocni mocą wiary! – Katecheza Jana Pawła II po 30 latach”). Uczestnicy rekolekcji mieli okazję wysłuchać nagrań tamtych homilii, a w naukach ks. Ryszard wykazywał aktualność papieskiego przesłania dla przedsiębiorców w dzisiejszych czasach.

Spotkanie dyskusyjne poprowadzili Artur Kalicki i Zbigniew Węgrzyn, którzy mówili o zarządzaniu finansami wg zasad podanych przez Pismo Święte. Stosowanie tych zasad powoduje pogłębienie relacji z Bogiem.

Dobremu przeżywaniu rekolekcji sprzyjała słoneczna pogoda oraz gościnność sióstr Rodziny Betańskiej.

[meta func=„zdjecie” scr=„scr1” tekst=„tekst1”]
[meta func=„zdjecie” scr=„scr2” tekst=„tekst2”]
[meta func=„zdjecie” scr=„scr3” tekst=„tekst3”]
[meta func=„zdjecie” scr=„scr4” tekst=„tekst4”]
[meta func=„zdjecie” scr=„scr5” tekst=„tekst5”] [meta func=„zdjecie” scr=„scr6” tekst=„tekst6”] [meta func=„zdjecie” scr=„scr7” tekst=„tekst7”]