Ze względu na duże zainteresowanie rekolekcjami wielkopostnymi duszpasterstwo zorganizowało w Kazimierzu drugą s